Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

17. november je  Medzinárodným dňom nefajčiarov.  Podľa odborníkov fajčenie cigariet spôsobuje štrnásť typov  rakoviny a desiatky ďalších chorôb. Fajčiari v priemere skracujú svoj život najmenej o desať rokov.  Je  preto jasné, že fajčenie zohráva zásadnú úlohu aj v životnom poistení.

Fajčiari si skracujú svoj život

Škodlivosť fajčenia v akejkoľvek forme jasne dokazujú údaje z domácich zdravotníckych zariadení. Každý rok desaťtisíce ľudí zomierajú na následky fajčenia. Takmer 18 000 fajčiarov zomiera najčastejšie v súvislosti s malígnymi novotvarmi priedušnice, priedušiek a pľúc alebo chronickou obštrukčnou chorobou pľúc. Dve tretiny závislých  od nikotínu zomierajú pred dosiahnutím veku  65 rokov. Tisíce  ľudí však zomierajú aj na následky dymu „z druhej ruky“.  Práca vo fajčiarskom  prostredí alebo život v domácnosti s fajčiarmi predstavujú dvojnásobné riziko srdcového infarktu  a tiež výrazne vyššie riziko rakoviny a mozgovej príhody.  Účinok fajčenia sa prejavuje aj na zníženej plodnosti alebo zvýšenej zlomenine kostí.

Čo na to poistenie

Súvislosť medzi fajčením a zvýšeným rizikom  určitých chorôb alebo skoršej smrti je štatisticky dokázaná.  Poisťovne, samozrejme, pri  vstupe  do poistenia  starostlivo sledujú  tento neduh u svojich klientov.  „Týka sa to najmä rizika úmrtia v životnom poistení a tiež doplnkového poistenia závažných ochorení, ale aj  poistenia  denných dávok v prípade práceneschopnosti alebo úrazového poistenia,“ hovorí Helena Radovanská, riaditeľka vývoja produktov  UNIQA  . 

UNIQA sa navyše snaží zachytiť  súvislosť aj v rodinnej anamnéze. Pýta sa na výskyt „fajčiarskych“ diagnóz, akými sú rakovina, ischemická choroba srdca, infarkt a mŕtvica v priamej príbuzenskej línii vo veku do 60 rokov. Ak je zachytený výskyt takýchto ochorení u blízkych osôb fajčiara, ten musí počítať s príplatkom podľa frekvencie, prípadne s výlukou na príslušné choroby. Prirážka sa pohybuje priemerne v nízkych desiatkach percent.

Pred piatimi  rokmi  UNIQA zaviedla všeobecnú zľavu pre klientov spĺňajúcich  parametre „štíhleho nefajčiara“ (podľa  BMI). Platia až o 20 % menej za  riziko úmrtia alebo v doplnkovom poistení závažných chorôb.

Informáciu o fajčení uvádza klient pri uzatváraní poistenia v zdravotnom dotazníku.

Ak  je poistenie dohodnuté s vyššou poistnou  sumou, UNIQA vyžaduje aj zdravotnú dokumentáciu klienta, alebo  môže nechať osobu vyšetriť vlastným  posudzovacím lekárom.  „Aj z týchto zdrojov poisťovňa overí, či ide o fajčiara alebo nie. Skúma tiež spotrebu návykových látok a motív ich užívania, pretože určité typy a dávky môžu byť predpísané aj ako medicínsky prostriedok,“ vysvetlila Eva Trajboldová, manažérka osobného poistenia  UNIQA,  a dodala: „V posledných rokoch bolo v našom portfóliu životného poistenia prítomných asi 12 % fajčiarov a ich podiel sa pomaly znižuje.“

Iné zdravotné strašiaky

Samozrejme, ako rizikový faktor sa monitoruje nielen  fajčenie, ide napríklad aj o obezitu alebo vysoký krvný tlak. Ak  je záťaž  viacnásobná,  prijatie klienta do poistenia  je možné len za  výrazne vyšší príplatok alebo so zodpovedajúcim vylúčením  štatisticky pravdepodobných súvisiacich diagnóz.

Zdanlivo najjednoduchšia je  situácia s vysokým tlakom. Ten sa teraz dá úspešne kompenzovať liekmi, takže  v prípade liečených hypertonikov neexistuje žiadne riziko.  Problémom sú však pacienti, ktorí o tejto záťaži nevedia, pretože prevenciu podceňujú.    Problémy s obehovou sústavou patria zároveň k najčastejším problémom a príčin smrti na Slovensku a hypertenzia  s nimi priamo súvisí.   

Nadváha medzi klientmi životného poistenia.sa  v súčasnosti ukazuje ako šíriaci  sa fenomén  „Dá sa špekulovať o dvoch faktoroch: ten súčasný je dvojročná pandémia so všetkými obmedzeniami, vďaka ktorým sa ľudia menej hýbali a priberali. Svoju úlohu však zohráva aj objektívna skutočnosť, že ľudia vstupujú do životného poistenia vo vyššom veku, ktorý sa zvyčajne spája s vyššou hmotnosťou,“ komentuje  Eva Trajboldová.

V posledných rokoch sa  noví klienti v UNIQA životnom poistení každým rokom stávajú „tlstejšími“.  Dokonca aj ich priemerný BMI dosiahol najvyššiu  úroveň za posledných 12 rokov.  Zatiaľ čo táto  hodnota zostala  v  UNIQA do roku 2014 v priemere pod 25, následne už pravidelne kolísala nad touto úrovňou. A to je tiež deliaca čiara medzi normálnou hmotnosťou a začínajúcou nadváhou. Dá  sa preto povedať, že klienti UNIQA  už v priemere zdravú váhu nemajú. Medziročný prírastok BMI bol navyše doteraz najvyšší počas  pandémie.

„Fajčenie je však pri uzatváraní životného poistenia výrazne horším faktorom ako nadváha alebo dokonca obezita. Cigarety zvyšujú úmrtnosť v mladšom veku až dvojnásobne, zatiaľ čo obezita zvyčajne zoberie niekoľko rokov života starším ročníkom,“ uzatvára Eva Trajboldová,  manažérka produktov osobného poistenia UNIQA.

Značky: