Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Študenti dvoch slovenských univerzít môžu už počas prebiehajúceho zimného semestra rozšíriť svoje vedomosti aj o základy práce s ekonomickými softvérmi SAP.

Po úspešnom absolvovaní špecializovaných predmetov získajú Univerzitný certifikát SAP. Ide o prvé konkrétne výsledky Memoranda o spolupráci nemeckého softvérového gigantu s Univerzitou Mateja Bela a Univerzitou Komenského.

Niekoľko desiatok poslucháčov 2. stupňa štúdia na Ekonomickej fakulte UMB a Fakulte managementu UK má tak šancu zvýšiť svoje šance na uplatnenie sa po ukončení vysokej školy. Záujem o odborníkov a používateľov systémov SAP totiž neustále rastie a len na Slovensku sa týka stoviek pracovných miest. Univerzitný certifikát je pritom len prvý krok, ďalším môže byť medzinárodne uznávaný SAP Global Certificate. „Jeho získanie, či už na univerzite Duisburg Essen alebo priamo v spoločnosti SAP, však bude podmienené ďalšou odbornou prípravou týchto študentov, ale napríklad aj vypracovaním vhodnej diplomovej práce spolu s absolvovaním odbornej praxe,“ povedal Bohuslav Martiško, ktorý je dlhoročným garantom výučby SAP na UMB v Banskej Bystrici.

V máji podpísané Memorandom o spolupráci je spúšťačom rozsiahlej spolupráce v rámci projektu SAPCLUB, ktorú chce globálny líder v oblasti podnikových informačných systémov naštartovať so slovenskými školami. SAPCLUB je otvorený stredným a vysokým školám, ale aj občianskym združenia a firmám, ktoré prejavia záujem. Cieľom je zjednotiť formu a obsah výučby SAP technológií na školách, ktorá je momentálne veľmi roztrieštená.

SAP Slovensko sa významne angažuje v podpore univerzít a vysokých škôl aj v rámci svojho celosvetového University Alliances Program. Ten zahŕňa viac ako 2 500 univerzít v 90 krajinách. Na Slovensku sa do neho zapojili UMB v Banskej Bystrici a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V spolupráci s UPJŠ a Košice IT Valley už viac ako dva roky prevádzkuje aj unikátnu SAP Akadémiu, ktorá vychováva používateľov, ale i vývojárov systémov SAP.

Značky: