Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) dnes opäť vyhlásil výzvu, cez ktorú pošle ďalších troch slovenských mladých výskumníkov na pobyt na kalifornskú univerzitu v Berkeley (UC Berkeley). Vyberať sa bude z projektov, ktoré budú zamerané na inteligentné dopravné systémy, informatizáciu v doprave a automobilový priemysel. Výzva, do ktorej môžu vysoké školy prihlasovať svojich kandidátov, je otvorená do 17. apríla 2020. Zverejnená je na stránke úradu vicepremiéra.

Dnes vyhlásená výzva je určená pre doktorandov, výskumníkov či akademických zamestnancov, ktorí majú záujem absolvovať semester na prestížnej Technickej fakulte kalifornskej univerzity. Počas pobytu majú možnosť urýchliť a zdokonaliť svoj výskum v špičkových laboratóriách. Podmienkou výzvy je, že kandidáta, ktorý na pobyt odcestuje, nominuje vysoká škola. Tá ho vyberie na základe vlastného interného výberového procesu. Školy môžu nominovať maximálne troch kandidátov.

„Verím, že semester na tejto prestížnej a oceňovanej škole bude pre slovenských výskumníkov veľmi dôležitým míľnikom v ich kariére. Je to pre nich šanca pracovať v prostredí, kde sa využívajú najmodernejšie technológie a stretnúť sa so špičkovými profesormi. Zároveň dúfam, že skúsenosťami, ktoré v Berkeley nazbierajú, obohatia a inšpirujú aj svojich domácich kolegov,“ povedal podpredseda vlády SR Richard Raši. Dodal, že je to tá najlepšia cesta, ako priniesť do nášho výskumného a vývojového prostredia nové skúsenosti, inovácie i užitočné kontakty.

Úspešní kandidáti získajú dotáciu v maximálnej výške 93 000 eur. Suma poputuje na školné, ktoré je vo výške 50 000 dolárov a na mesačné náklady súvisiace s pobytom. Ten je na americkej univerzite hradený na dobu maximálne sedem mesiacov, čo je jeden semester. Pri prihlásených projektoch sa bude posudzovať najmä ich dôležitosť v rámci konkrétnej akademickej oblasti, jeho pozitívny prínos pre žiadateľa, pre konkrétnu vysokú školu i celkovo pre Slovensko.

Výskumný pobyt v Berkeley už absolvovalo niekoľko vedcov zo Žilinskej univerzity (UNIZA). Práve tá na jeseň 2017 podpísala s kalifornskou univerzitou Dohodu o strategickom partnerstve. Za ÚPVII dohodu podpisoval vtedajší vicepremiér Peter Pellegrini.

Jedným z úspešných vedcov je Michal Gregor, ktorý bol súčasťou medziuniverzitného projektu VEHICAL. Ten sa venuje autonómnym systémom, konkrétne akustickým javom počas jazdy. Slovenský vedec skúmal, aký vplyv majú rôzne akustické prejavy na štýl jazdy a bezpečnosť. Ďalšou vedkyňou, ktorá sa vrátila z Berkeley, je Martina Kajanová. Tá sa vo svojom výskume zamerala na vývoj prístupu k riadeniu nabíjania elektromobilov. Hlavným cieľom algoritmu, ktorý vyvíjala, je maximálne a čo najefektívnejšie využitie dostupných lokálnych obnoviteľných zdrojov energie pre napájanie nabíjacích staníc.

„Teším sa, že dvaja naši úspešní vedeckí pracovníci absolvovali jedinečný výskumný pobyt, získali nenahraditeľné skúsenosti, inšpiratívne nápady a nadviazali medzinárodnú spoluprácu. Zvýšili si nielen osobnostný kredit, intelektuálny a kultúrny potenciál, ale aj perspektívu sebarealizácie doma na Žilinskej univerzite v Žiline. UNIZA sa aj prostredníctvom takýchto výskumných pobytov usiluje dostať slovenských vedcov na mapu svetových centier, zvýšiť prestíž vedy a rozšíriť spoluprácu aj na ďalšie oblasti,“  priblížil rektor UNIZA, prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

Výskumný pobyt obom umožnil nadviazať spoluprácu so špičkovým výskumným americkým pracoviskom, čo je mimoriadne prospešné pre udržanie a ďalší rozvoj slovenského výskumu v oblasti inteligentných dopravných systémov. Univerzita v Berkeley totiž patrí medzi verejnými vysokými školami do celosvetovej top päťky a aktuálne je 18. najlepšia univerzita na svete. Univerzita je v neposlednom rade výnimočná aj tým, že sa pýši najvyšším počtom laureátov Nobelovej ceny. „Výskumné pobyty na tejto univerzite prinášajú viacero výhod. Jednak je to možnosť spolupracovať na špičkovom výskume, no slovenskí vedci tiež zistia, ako funguje výučba a výskum na univerzite, ktorá patrí do absolútnej svetovej špičky,“ dodal na záver vicepremiér Richard Raši.

 

 

 

Značky: