Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) dnes vyhlásil dopytovo-orientovanú výzvu, ktorá je zameraná na moderné technológie vo verejnej správe. Na projekty je vyčlenená suma 10 miliónov eur. Žiadatelia sa môžu o financie na svoje riešenia uchádzať do 21. apríla 2020.

 „Budujeme digitálny štát, a preto je hlavným cieľom výzvy zaviesť do všetkých procesov a služieb verejnej správy najmodernejšie technológie, pričom benefity má pocítiť hlavne občan. Podporíme preto aj nástroje na zefektívnenie komunikácie občanov so štátom z pohodlia domova,“ vysvetlil podpredseda vlády SR Richard Raši.

Na výzvu je vyčlenená suma 10 000 000 eur. Žiadatelia môžu získať od 200 000 do 1 000 000 eur. Projekty sú rozdelené na dva typy aktivít, do prvého patrí migrácia na open source a zavedenie chatbotu, do druhého podpora budovania inteligentných miest a regiónov.

V oblasti budovania inteligentných miest a regiónov môžu projekty predkladať subjekty verejnej správy, obce so štatútom mesta mimo Bratislavského kraja a mesto Košice spolu s jeho mestskými časťami. Práve mestá sú ideálnym prostredím na to, aby v nich mohli byť nainštalované rôzne monitorovacie zariadenia, kamery a senzory. Tie budú prepojené s mestskými informačnými systémami. S ich pomocou sa budú vedieť mestá lepšie rozhodovať a na základe údajov investovať napríklad do zelenej infraštruktúry. Prostredníctvom údajov, ktoré budú poskytovať senzory či iné zariadenia, budú vedieť mestá znižovať rýchlosť vozidiel na miestach, kde je vysoká hlučnosť alebo prašnosť či riadiť parkovanie na základe dopravnej situácie počas dňa.

Napríklad mesto Kežmarok vypracovalo koncepciu Smart Green City Kežmarok, v ktorej sa venuje viacerým oblastiam, ako je doprava, energetika, odpadové hospodárstvo, zmiernenie dopadov zmeny klímy na život obyvateľov, parkovanie či monitoring dát a ich zverejňovanie. Senzory a z nich zozbierané dáta by mesto mohlo využiť v oblasti parkovania. Využiteľné by mohli byť dáta z externých zariadení o voľných parkovacích miestach, pretože najmä v centre mesta je s parkovaním veľký problém. Vďaka senzorom, ktoré vedia monitorovať napríklad dažďovú vodu, teplotu alebo prašnosť, môže mesto investovať takisto do budovania zelenej infraštruktúry.

„Výzvu na moderné technológie vítame a určite sa do nej mesto Kežmarok zapojí. Chceme aj naďalej byť lídrom v inteligentných mestách a táto výzva nám dáva možnosť doplniť technológie, ktoré zlepšia život našim občanom. Keďže sme zeleným mestom, chceme monitorovať ovzdušie a z dôvodu rizika povodní i vodné toky. Vítame tiež možnosť doplnenia open source systémov, v ktorých vidíme veľký prínos pre zbližovanie technológií a života v meste. Modernizujeme Kežmarok, aby sa stal zdravším a bezpečnejším miestom pre život“, uviedol primátor Ján Ferenčák.

V druhej oblasti sa môžu žiadatelia uchádzať o financie s projektami, ktoré znížia náklady na prevádzku informačných technológií vo verejnej správe. ÚPVII chce podporiť tzv. open source systémy, ktoré sú v konečnom dôsledku lacnejšie ako riešenia s licenciou. Open source systémy sú zadarmo stiahnuteľné programy a aplikácie, ktoré tvorí IT komunita po celom svete. Úrad vicepremiéra aj touto formou vyzýva ministerstvá a úrady, aby hľadali vhodné príležitosti na zníženie verejných výdavkov na informačné technológie. Žiadateľom je v tomto prípade celá verejná správa.

Žiadatelia môžu predkladať tiež projekty, ktoré zavedú na portáloch verejnej správy tzv. chatbot. Je to komunikačná platforma, resp. služba zákazníkom, prostredníctvom ktorej sa uľahčí komunikácia občanov a podnikateľov s verejnou správou. „Chceme podporiť také projekty, ktoré nielenže proaktívne poskytnú vyhľadávané informácie na webových stránkach úradov, ale aj na základe interakcie s chatbotom predvyplnia celú žiadosť, ktorú používateľ nakoniec len skontroluje a elektronicky odošle,“ uviedol vicepremiér Richard Raši. Chatbot bude schopný prehľadať webovú stránku podľa požiadaviek návštevníka. Podobná funkcia je doteraz v prostredí verejnej správy veľmi málo používaná. O financie v tejto oblasti môže takisto žiadať celá verejná správa.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na Moderné technológie spolu s jej prílohami je zverejnená na stránke úradu vicepremiéra https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/vyzva-c-opii-2020-7-11-dop-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-moderne-technologie/.

Značky: