Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Štúdia spoločnosti Oracle ukazuje, akú rolu by pri zvyšovaní motivácie zamestnancov mali hrať oddelenia HR a moderné technológie.

Spoločnosť Oracle vydala štúdiu „Oracle Simply Talent; A Western European Perspective“. Výsledky ukazujú mieru zapojenia zamestnancov do rozhodovacích procesov a pre tímy ľudských zdrojov (HR) prinášajú niekoľko návrhov na zefektívnenie ich práce.

V rámci prieskumu bolo oslovených 250 respondentov – vedúcich pracovníkov HR oddelení vo veľkých západoeurópskych podnikoch. Až 93 % z nich súhlasilo s tým, že väčšie zapojenie zamestnancov je pre ich spoločnosť strategicky dôležité, podľa 65 % pozitívne ovplyvňuje spoluprácu medzi tímami, 61 % respondentov uvádza kladný dopad na obchodnú výkonnosť firmy a 60 % v tejto súvislosti zmieňuje poskytovanie lepších služieb zákazníkom.

Výsledky prieskumu však takisto ukazujú, že súčasné podnikové procesy nie sú optimalizované tak, aby viedli k väčšiemu angažovaniu zamestnancov. 68 % skúmaných firiem zisťuje spokojnosť a zapojenie zamestnancov na základe štandardných dotazníkov, iba 37 % používa aj pokročilé analytické metódy. V dôsledku toho potom 31 % respondentov uznáva, že je pre ne ťažké merať priamy dopad zapojenia zamestnancov na celkové podnikanie a 30 % nevie kvantifikovať prínosy, ktoré by mohli využívať manažéri s rozhodovacou právomocou.

Zo štúdie ďalej vyplýva, že na mieru zapojenia zamestnancov majú dnes najväčší vplyv riaditelia oddelení, t. j. bezprostrední nadriadení. Súčasne zamestnanci uvádzajú nedostatočnú komunikáciu zo strany manažérov ako hlavný dôvod situácie, keď sa do fungovania firmy cítia byť zapojení nedostatočne. Viac než 90 % zamestnancov uznáva, že pre zvyšovanie ich produktivity je dôležité silné vedenie.

Štúdia spoločnosti Oracle ukazuje, že iba menšina zamestnávateľov vníma moderné technológie (sociálne médiá, špecializované nástroje HR, mobilné aplikácie…) ako spôsob, ktorý priamo pozitívne ovplyvňuje mieru ich zapojenia. 48 % zamestnávateľov zdôrazňuje pozitívny vplyv bezpečného, zdravého a pohodlného pracovného prostredia na produktivitu zamestnancov, rovnako tak 48 % zmieňuje školenia/investície do rozvoja zamestnancov a 45 % uvádza výhody pružného pracovného času. Vo všetkých týchto oblastiach pritom mobilné a sociálne technológie môžu zohrať významnú rolu. Napríklad iba 3 % zamestnávateľov vidia používanie sociálnych platforiem na pracovné účely ako významné.

„Najnovšie mobilné technológie a nástroje na spoluprácu hrajú pri zvyšovaní motivácie zamestnancov nezastupiteľnú rolu. Samy o sebe však zapojenie zamestnancov nezvýšia, aby boli efektívne, musia byť hladko integrované do podnikových procesov. Zamestnanci aj riaditelia oddelení by ich mali používať v rámci svojej bežnej práce, či už ide o meranie výkonnosti, nábor nových ľudí či zdieľanie znalostí s využitím sociálnych sietí,“ uvádza Stanislav Molnár, generálny riaditeľ Oracle Slovensko.

Značky: