Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Žijeme v zlomovom bode 21. storočia, v ktorom naša generácia zažila urýchlenú digitalizáciu pracovného a súkromného života. Jej hnacím motorom bola pandémia. Ale kým samotná choroba u väčšiny z nás prehrmela do niekoľkých dní, životný štýl, do ktorého sme boli chtiac-nechtiac vtiahnutí, sa zmenil nenávratným spôsobom.  

Odvrátená stránka obrazoviek

Firmy aj zamestnanci si naplno uvedomili, že home office môže fungovať aj dlhodobo. Online mítingy šetria toľko času a nákladov, že osobné stretnutia v zasadačkách stratili zmysel. A nielen tie pracovné. Aj v súčasnosti, po uvoľnení opatrení, ostali chatovacie miestnosti na fórach oveľa rušnejšie ako terasy podnikov. Odvykli sme si od divadla alebo kina, až sa nám zrazu nechce doň vrátiť. Oprávnene však vznikajú pochybnosti o tom, či je to takto správne. A čo v prípade, že nám tento nový normál začne liezť „na mozog“.

Keď nepomáha ani uvoľnenie

Podľa prieskumu, ktorý pre ASUS realizovala agentúra Nielsen Admosphere Omnibus, je takmer polovica online populácie na Slovensku otrávená z používania počítačov, tabletov a smartfónov a neustáleho pozerania do obrazoviek. Platí to najmä pre mladších respondentov, ktorých život sa do virtuálneho prostredia presunul skokovo, ale ohrozené sú aj iné skupiny. Singles sa dostali do situácie samoty a rodiny ostali uväznené vo svojich ponorkách. Okrem fyzickej kondície ochromil tento stav aj našu psychiku. A napriek tomu, že si svoju otrávenosť uvedomujeme, nechali sme sa ňou ovládnuť a už nevieme, ako vystúpiť zo začarovaného kruhu.

Riešenie treba hľadať v sebe

Profesionálna biznis mentorka a koučka PhDr. Mária Rusková, MBA, tvrdí, že univerzálny recept, žiaľ, neexistuje. „Každý si však vie zvoliť, čo a ako vie ovplyvniť. To nám dáva silu a odhodlanie prežiť,“ naznačuje riešenie mentorka.

Čo teda môže ovplyvniť človek, keď je osamelý alebo žije v úzkom kruhu s rodinou, kde na seba jej členovia narážajú? „Môžem ovplyvniť svoje myšlienky o situácii a z nich prameniace emócie. Môžem sa pozrieť na situáciu ako na príležitosť naučiť sa niečo nové o sebe alebo aj o iných. Môžem objaviť svoje doteraz skryté talenty, začať maľovať, učiť sa nové jazyky a podobne. Môžem zistiť viac o svojich deťoch,“ vyratúva PhDr. Rusková. Možností je veľa a niekedy stačí malý impulz, aby sa v živote plnom letargie a apatie objavila vášeň.

Prerámcovanie myšlienok

Existuje technika prerámcovania, ktorá pomáha v čase negatívnych myšlienok, strachu a úzkosti. „Ak mi bežia v hlave myšlienky ako ,to nezvládnem‘, ,dopadne to zle‘, ,nedokážem to urobiť‘, je dôležité spochybniť tieto obavy a opýtať sa: ,A ako to viem?‘  Nebojme sa viesť dialóg sami so sebou. Odpovede nájdeme. A ak nevieme, ako sa opýtať, nájdime si odbornú alebo priateľskú pomoc a rozprávajme sa navzájom. Dá sa to aj online, ale keď je to možné, stretnime sa radšej osobne,“ uzatvára mentorka.

Značky: