Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dodatok k registrátorskej zmluve, ktorý si vyžaduje zosúladenie s Všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (GDPR), už k 16. máju podpísali registrátori, ktorí spoločne pokrývajú 94% zo všetkých slovenských domén .sk. Týždeň pred začiatkom účinnosti GDPR bol podpísaný dodatok k registrátorskej zmluve doručený prakticky od všetkých spomedzi najväčších 300 registrátorov domén .sk.

Týždeň pred začiatkom účinnosti Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) spoločnosti SK-NIC, a. s., správcovi domény najvyššej úrovne .sk na základe poverenia americkej organizácie ICANN, už podpísali dodatok k registrátorskej zmluve registrátori, ktorí spoločne predstavujú takmer 94 percent zo všetkých zaregistrovaných domén .sk. Spoločnosť SK-NIC, a. s. tak v rámci prípravy na začiatok účinnosti nariadenia GDPR doteraz stihla prijať a spracovať dodatky prakticky od všetkých spomedzi najväčších 300 registrátorov.

Týždeň pred začiatkom účinnosti GDPR zostáva, aby dodatok podpísali a doručili teda už len registrátori reprezentujúci len asi 6% zo všetkých domén .sk. Každý subjekt pôsobiaci ako registrátor je zároveň v zmysle GDPR sprostredkovateľom. Každý sprostredkovateľ, teda aj registrátor musí mať podpísaný dodatok k registrátorskej zmluve tak, ako ho vyžaduje legislatíva GDPR, a to najneskôr do 24.5.2018.

Nepodpísanie bude po začiatku účinnosti legislatívy k GDPR (25.5.2018) znamenať vypovedanie Registrátorskej zmluvy. Funkčnosti domén .sk zaregistrovaných pod takýmito registrátormi sa však tento krok nemusí dotknúť, keďže spoločnosť SK-NIC, a. s zabezpečuje pre takéto prípady funkciu registrátora. Riaditeľ spoločnosti SK-NIC, a. s. Peter Bíro hovorí: „V rámci nášho prístupu vzájomne otvorenej komunikácie sme našich registrátorov už od začiatku roka pravidelne oslovovali s informáciami o dôležitosti a význame nariadenia GDPR. Okrem toho sme pre nich pripravili v spolupráci s renomovanou právnickou kanceláriou TaylorWessing špecializované školenie, aby sme im prípravu na súlad s GDPR zjednodušili.

Úpravy v pravidlách pre registráciu domén aj samotný dodatok sme ponúkli všetkým našim registrátorom na verejné pripomienkové konanie. Hlasovanie Komisie pre správu národnej domény .sk o zmenách súvisiacich s GDPR skončilo už po druhý raz v tomto roku skoro jednomyseľným schválením prakticky všetkými členmi komisie – iba jeden člen sa zdržal. Pozitívna reakcia registrátorov, ako aj ich včasná a disciplinovaná spolupráca pri príprave na začiatok účinnosti nariadenia GDPR len potvrdzuje korektné a ústretové nastavenie vzťahov medzi našou spoločnosťou SK-NIC, a. s. a širokou a rôznorodou komunitou subjektov, ktoré sú aktívne v oblasti registrácie internetových domén. “ Ben Crawford, generálny riaditeľ britskej skupiny CentralNic Group PLC, ktorá je od konca vlaňajška strategickým partnerom SK-NIC, a. s., ho doplnil: „Od začiatku našej spolupráce zdôrazňujeme, že naším poslaním a strategickým cieľom je vytvoriť čo najlepšie prostredie pre slovenskú internetovú komunitu a podporovať rozvoj slovenskej digitálnej ekonomiky ako takej.

Ako transparentná, verejne obchodovaná firma sme povinní plniť nielen všetky zákonné nariadenia, ale aj všetky rozhodnutia slovenskej Komisie pre správu národnej domény .sk, v ktorej sú okrem vlády SR zastúpení aj používatelia internetu, poskytovatelia internetových služieb a registrátori internetových domén. Naša práca je celosvetovo pod drobnohľadom investorov a svetových médií.“

Značky: