Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Jedinou cestou k zamedzeniu šírenia koronavírusovej infekcie a uvoľňovaniu opatrení je podľa odborníkov očkovanie. V súvislosti s plošným očkovaním ľudí na Slovensku pripravila UNIQA špeciálne krytie pre prípadné vedľajšie účinky či komplikácie, ktoré by sa mohli v ojedinelých prípadoch vyskytnúť po podaní vakcíny.  Poistenie je v ponuke od apríla v rámci skupinových poistných zmlúv, prevažne vo forme zamestnaneckého poistenia (employee benefits), ktoré poskytujú firmy svojim zamestnanom ako benefit.

„Poistením komplikácií po očkovaní chceme v tomto kritickom období v spolupráci so zamestnávateľmi ponúknuť riešenie pre veľké skupiny ľudí, ktoré má práve teraz dôležitú pridanú hodnotu,“  vysvetľuje Roman Holček z oddelenia rozvoja obchodu zamestnaneckých benefitov UNIQA.

Poistenie poskytuje krytie tak pre prejavy vedľajších účinkov vakcíny ako aj pre prípad neúčinnosti očkovania v prípade, že je kvôli nim nevyhnutná hospitalizácia, a to za takýchto podmienok:

*Prejavy vedľajších účinkov vakcíny v prípade, keď je kvôli nim nevyhnutná hospitalizácia postihnutého klienta minimálne na 2 dni, a to v čase do 30 dní od očkovania.

 *Neúčinnosť očkovania, ak dôjde k ochoreniu na COVID-19 do 90 dní od podania poslednej dávky vakcíny a ak je súčasne nutná hospitalizácia pacienta minimálne na 2 dni.

Poistné sumy sú stanovené v oboch prípadoch paušálne, pre hospitalizáciu v dĺžke 2-4 dni ide o sumu 2000 Eur, pre hospitalizáciu v dĺžke 5 dní a viac je suma 4000 Eur.

Poistenie zároveň kryje aj prípadné úmrtie, a to tak v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo komplikáciami s ním spojenými (napríklad embólia, zlyhanie pľúc a pod.), v súvislosti s očkovaním alebo z akejkoľvek inej príčiny.

Ktoré vakcíny kryje poistenie?

Poistenie platí pre všetky vakcíny, ktorými sa na Slovensku očkuje a ktoré boli schválené príslušným lokálnym úradom, ktorým je Štátny ústav na kontrolu liečiv (ŠÚKL) alebo európskym orgánom, ktorým je Európska lieková asociácia (EMA).

„Vzhľadom na fakt, že EMA má aktuálne v procese registrácie ďalšie vakcíny, poistenie bude automaticky platiť aj pre vakcíny, ktoré získajú registráciu alebo súhlas príslušných orgánov v budúcnosti,“ upresňuje Roman Holček z UNIQA .

Pre toto poistné krytie neplatí žiadna čakacia doba a nie je obmedzená jeho územná platnosť. Znamená to, že nárok na plnenie máte v rámci podmienok poistenia prakticky okamžite po ukončení likvidácie poistnej udalosti a platí aj v prípadoch, ak sa nežiadúce účinky očkovania alebo neúčinnosť vakcíny prejavia v zahraničí. Pre nahlásenie poistnej udalosti stačí lekárska správa, v ktorej je informácia o diagnóze a dĺžke pobytu v nemocnici. V prípade smrti sa dokladá nárok úmrtným listom.

Vstupný vek do poistenia je 15 rokov, pri dosiahnutí veku 70 rokov poistenie končí.

Nové poistenie je v ponuke od apríla 2021. V kolektívnych zmluvách ho bude možné uzavrieť buď ako ďalšie pripoistenie v rámci existujúcich hromadných poistení, alebo ako novú zmluvu. Primárne je určené pre firmy s 50 a viac zamestnancami, uzatvára sa na jeden rok a poistení sú všetci zamestnanci poistníka. Osoby, ktoré sa očkovania nemôžu zúčastniť, je možné z hromadnej zmluvy vybrať a oznámiť to UNIQA poisťovni.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.