Prepája vzdelávanie s trhom práce.

Na Strednej odbornej škole informačných technológií v Bratislave otvorili cvičný polygón pre mladých elektrotechnikov – zostavu technických zariadení pre praktické vyučovanie. Ide o prvý takýto projekt na území Bratislavského kraja.

Cvičný polygón prepája vzdelávanie s trhom práce a umožňuje duálne vzdelávanie, vďaka ktorému majú študenti odbornú systematickú prax a sú lepšie pripravení na prácu. Západoslovenská distribučná má aktuálne v rámci duálneho vzdelávania 37 študentov, na Strednej odbornej škole informačných technológií v Bratislave je ich 8. Možnosť duálneho vzdelávania je k dispozícii pre odbor Mechanik elektrotechnik, zameranie silnoprúd.

Duálne vzdelávanie je dôležité predovšetkým na získanie potrebnej praxe. Viaceré činnosti, ktoré sú súčasťou praktického výcviku, nemôžu študenti vykonávať priamo v prevádzke – či už pre chýbajúce školenia a osvedčenia na práce vo výškach alebo pre svoj vek. Preto Západoslovenská distribučná prináša výcvikové komponenty priamo do škôl.

V Bratislave otvorili cvičný polygón pre mladých elektrotechnikovZdroj: Roman Kadlec / TOUCHIT
V Bratislave otvorili cvičný polygón pre mladých elektrotechnikov

Ďalší polygón je v Bánovciach nad Bebravou, pribudnúť by mal v Trnave

Súčasťou cvičného polygónu na SOŠ informačných technológií v Bratislave je vzdušné izolované a neizolované vedenie nízkeho napätia na podperných bodoch s prepojením do podzemných káblových vedení cez RIS (rozvodné istiace skrine), s napojením domových a priemyselných prípojok a inštaláciou meracích zariadení (elektromerov). Študenti teda majú možnosť naučiť sa to, čo budú reálne využívať v praxi a trénovať pracovné postupy modernej energetiky.

Všetky zariadenia na cvičnom polygóne sú v beznapäťovom stave. Študenti si môžu vyskúšať všetky montážne práce, inštalácie, merania zemničov a identifikácie podzemných vedení, ktoré sa realizujú v našej spoločnosti na nízkom napätí. Získajú praktické skúsenosti pri zapájaní domového rozvádzača, elektromera, ale aj pri práci na opravách a prevádzkových činnostiach nadzemných a podzemných vedení distribučných sietí nízkeho  napätia.

Okrem Bratislavy je polygón k dispozícii aj v Bánovciach nad Bebravou a v priebehu tohto roka by mal pribudnúť ďalší v Trnave. Spolu tak bude mať Západoslovenská distribučná, člen skupiny ZSE, na svojom distribučnom území tri odborné cvičiace priestory.

V Bratislave otvorili cvičný polygón pre mladých elektrotechnikovZdroj: Roman Kadlec / TOUCHIT
V Bratislave otvorili cvičný polygón pre mladých elektrotechnikov

Študenti môžu neskôr využiť skúsenosti pri výstavbe distribučných sietí nízkeho napätia

Západoslovenská distribučná spolupracuje so školami na všetkých úrovniach. Najintenzívnejšia spolupráca je so strednými odbornými školami, pričom spoločnosť spolupracuje so 16 strednými odbornými školami formou odbornej celoročnej alebo maturitnej praxe a duálneho vzdelávania. V regióne Bratislava môžu následne študenti vyšších ročníkov v duálnom vzdelávaní ZSD využiť získané skúsenosti, pod vedením vlastného majstra odborného výcviku ZSD, priamo pri výstavbe distribučných sietí nízkeho napätia. 

Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja, uviedol, že v rámci Bratislavskej župy je v systéme duálneho vzdelávania zapojených takmer 350 žiakov z 18 stredných odborných škôl a viac ako 100 zamestnávateľov. Investuje sa do rekonštrukcie a modernizácie centier odborného vzdelávania a prípravy, napríklad na Hliníckej, Ivanskej ceste, na Farského, či v Ivanke pri Dunaji.

Zdroj: ZSE, vlastné

Prečítajte si aj:

Značky:

Roman Kadlec

Roman Kadlec
Testujem inteligentné hodinky, robotické vysávače, smartfóny a herné zariadenia. Sledujte ma na sociálnych sieťach @roman_fitit