6. ročník IT Fitness testu 2017 organizuje IT Asociácia Slovenska za podpory podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a ďalších partnerov z akademického a súkromného sektora.

Testovanie bolo spustené na začiatku apríla a v prvom mesiaci ho úspešne absolvovalo už vyše 12-tisíc Slovákov. Priemerná úspešnosť sa aktuálne pohybuje okolo 45 %, webová stránka IT Fitness testu  zaregistrovala v prvých dňoch od spustenia viac ako 60-tisícovú návštevnosť.

„Sme radi, že sa náš IT Fitness test teší stále väčšiemu záujmu Slovákov. Veríme, že sa nám podarí udržať nastavené tempo až do ukončenia ostrého testovania a dnes už k takmer 130 tisícom účastníkov z predchádzajúcich ročníkov pribudnú ďalší, ktorí si uvedomujú význam IT zručností pre našu budúcnosť. Aj vďaka nim sa nám podarí získať relevantné informácie o aktuálnej úrovni našich IT zručností,“ komentoval priebeh Mário Lelovský, prezident IT Asociácie Slovenska.

Možnosť otestovať sa má každý bez ohľadu na vek z pohodlia domova na www.itfitnesstest.sk do konca júna. Testy sú dostupné v dvoch verziách – jednoduchšia pre základné školy a náročnejšia pre stredné a vysoké školy. V priebežných štatistikách vedú v počte otestovaných v obidvoch verziách muži pred ženami, k najaktívnejším vekovým kategóriám patria vo verzii pre ZŠ mladí ľudia vo veku od 12 do 15 rokov, vo verzii pre SŠ a VŠ je najviac otestovaných medzi 16 a 19 rokom. V IT Fitness teste 2017 sa podarilo v prvom mesiaci testovania dosiahnuť aj pár skvelých výsledkov v obidvoch verziách testu, dvaja z účastníkov dokonca zvládli náročnejšiu verziu na plných 100 % (muž a žena).

Priebežné štatistiky v obidvoch verziách 6. ročníka IT Fitness testu naznačujú posun v oblasti bezpečnosti. Zdá sa, že Slováci sa čoraz viac orientujú v otázkach kybernetickej bezpečnosti a dokážu lepšie rozpoznávať riziká (takmer 54 % úspešnosť vo verzii pre ZŠ a 67 % úspešnosť vo verzii pre SŠ a VŠ). Najvyššie priebežné skóre bolo doposiaľ dosahované aj v kategórii kolaboratívne nástroje a sociálne siete (opäť takmer 54 % a 67 %), ako aj v otázkach zameraných na preverenie vyhľadávacích schopností na internete (59,5 % a 56,5 %). Väčšie problémy robia účastníkom otázky zamerané na komplexné úlohy (45,5 % a 41 %), pričom najhoršie sme na tom s ovládaním kancelárskych nástrojov (33 % a 38,5 %).

IT Fitness test bol v tomto ročníku obohatený aj o nový obsah  zameraný na online marketing. Podľa priebežných výsledkov táto kategória zatiaľ nepatrí medzi tie najsilnejšie – úspešnosť vo verzii pre ZŠ dosahuje zatiaľ 36 % a vo verzii pre SŠ a VŠ je to momentálne 47 %. Na úspešné absolvovanie tejto časti sa môžu účastníci testu pripraviť aj prostredníctvom bezplatnej vzdelávacej platformy Digitálna garáž, ktorá je partnerom IT Fitness testu 2017.

Testovanie sa teší veľkému záujmu aj zo strany mnohých slovenských škôl. Dobrým príkladom je SPŠE v Prešove, kde si dokonca vyhlásili vlastnú súťaž medzi triedami a jednotlivcami. Na škole prebieha motivačná kampaň, okrem zaujímavej odmeny je pre študentov nepochybne tou najväčšou motiváciou aj jeden deň voľna na triedne podujatie.

Testovania IT zručností v IT Fitness teste sa naša škola zúčastňuje každoročne. Vidíme v ňom možnosť získať spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností našich študentov v IKT oblasti,“ povedal Slavomír Kožár, riaditeľ SPŠE v Prešove, ktorá bola v predchádzajúcich dvoch ročníkoch vyhodnotená ako škola s najväčším počtom zapojených účastníkov. „Výsledky, ktoré naši študenti v teste dosiahli, vyhodnocujeme každý rok s cieľom zistiť rozdiely medzi tematikou, na ktorú kladieme dôraz vo výučbe a tematikou, ktorá je predmetom testovania v rámci IT Fitness testu. Na základe analýzy zvažujeme prípadné požiadavky na korekciu školského vzdelávacieho programu v príslušnej oblasti,“ dodáva riaditeľ.

SPŠE v Prešove je len jedným z mnohých dobrých príkladov, kde si uvedomujú dôležitosť IT zručností pre ďalší vývoj a uplatnenie študentov. Do IT Fitness testu sa každoročne zapája aj niekoľko ďalších slovenských základných, stredných či vysokých škôl. Veríme, že tento príklad bude motiváciou pre tých, ktorí sa ešte nezapojili.

Výsledky testovania budú známe po ukončení ostrého testovania v júni. Každý účastník získa osvedčenie o dosiahnutých výsledkoch vo forme certifikátu, a tiež odporúčania, v čom by sa mal zlepšiť, čím získa výhodu napr. pri hľadaní zamestnania. Navyše, môže podporiť aj svoj kraj či región a vylepšiť mu priemer vo veľkom súboji krajov.

Značky: