Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Tohtoročné valné zhromaždenie IT Asociácie Slovenska, ktorú tvorí 89 najvýznamnejších spoločností odvetvia informačných a telekomunikačných technológií, svojou aktívnou účasťou poctil pán Norber Molnár, vedúci služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a prezident Republikovej únie Slovenska, pán Marián Jusko.

Prezident IT Asociácie Slovenska, Mário Lelovský otvoril valné zhromaždenie predstavením aktivít za rok 2014, za ktorým nasledovalo predstavenie stratégie IT Asociácie Slovenska na najbližšie obdobie pod menom ITAS 2020 a najmä novej Národnej Koalície pre Digitálne Povolania, ktorá patrí do aktivít Európskej komisie známej pod názvom Grand Coalition for Digital Jobs.

„Pozícia prezidenta IT Asociácie Slovenska pre mňa predstavuje obrovský záväzok a aj po prvom roku je stále nesmiernu výzvou. Priemysel, ktorý zastupuje naša asociácia patrí medzi jeden z najdôležitejších pre rozvoj ekonomiky Slovenska no zároveň aj o jeden z tých najzanedbávanejších. Preto sme sa chopili ponuky Európskej komisie na spoluprácu pri vytváraní Národnej koalície pre Digitálne Povolania, ktorá bude spájať náš priemysel so zástupcami na strane vlády ako aj tretieho sektora,“ hovorí  Mário Lelovský a pokračuje: „Je najvyšší čas zmeniť systém vzdelávania a už sa nemôžeme vyhovárať na pozostatky z minulosti, nielen naši členovia neustále pociťujú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily s IKT zručnosťami ale aj prognózy Európskej komisie hovoria o stovkách tisícov budúcich pracovných miest, ktoré bez IKT znalostí a zručností budú prázdne“.

Úspechy prichádzajú pomaly, ale iba v minulom týždni sa ITASu podarilo presadiť vytvorenie novej skupiny odborov stredoškolského odborného vzdelávania pre IKT pod číslom 25, v týchto týždňoch ITAS aktívne participuje na príprave dôležitého Autorského zákona, ktorý by mal vstúpiť do platnosti od 1.1.2016. a výškou náhrad odmien autorom môže ovplyvniť konkurencieschopnosť IKT priemyslu na Sovensku.  „Tu to však iba všetko začína,“ pokračuje Mário Lelovský, „je to beh na veľmi dlhú trať a vzdelávanie spolu s legislatívou sú pre nás stavebné piliere, ktoré môžu otvoriť cestu plne digitálnej ekonomike a časom aj jednotnému Európskemu digitálnemu trhu, ktorý nebude jednotný iba na papieri, či v reguláciách.“

Účastníci valného zhromaždenia IT Asociácie Slovenska zvolili nových členov Správnej rady ITAS pre nadchádzajúce dvojročné funkčné obdobie v zložení: Frantisek Baranec (Cisco), Martin Džbor, (T-Systems), Emil Fitoš (Atos IT Solutions and Services), Marcela Havrilova (Microsoft), Rastislav Kulich (Google), Petra Kucer (EDSystem), Miroslav Majoroš (Slovak Telekom), Ivan Martak (Orange), Martin Murgáč (IBM), Ondrej Smolar (Soitron). Správna rada je reprezentatívnym a kontrolným orgánom ITAS.

Prezídium je riadiacim orgánom IT Asociácie Slovenska a prezident je výkonným a štatutárnym orgánom. Členmi prezídia ITAS sú od roku 2014: Ján Adamec (Telekom), Štefan Dobák (Gratex), Michal Hrabovec (Anasoft),  Marián Marek (PosAm), Ľubo Očko (RackScale), Štefan Petergáč (Datalan),  Marián Skákala (Soitron), Ondrej Sočuvka (Google), Martin Sůra (HP), Gabriel Fedorko (Microsoft)a Peter Weber st. (InterWay).

IT Asociácia Slovenska (ITAS) je profesijným združením najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií. Poslaním IT asociácie Slovenska je presadzovať informatizáciu ako predpoklad budovania znalostnej spoločnosti.

Značky: