Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podpísalo ju dvanásť významných stredoeurópskych a východoeurópskych asociácií a organizácií z IKT sektora.

Podľa predstaviteľov mimovládneho digitálneho sektora z Bulharska, Českej republiky, Estónska, Litvy, Lotyšska, Poľska, Rumunska, Slovenska a Maďarska by sa budovanie digitálnej infraštruktúry a výskumno-vývojových kapacít v týchto krajinách malo stať absolútnou prioritou. Štáty by nemali zabudnúť na podporu technologických a vedeckých základní a súčasne podporovať inovatívne riešenia, ako napríklad umelú inteligenciu či robotiku.

Signatári deklarácie  zdôrazňujú, že pre ekonomiky stredo– a východoeurópskeho regiónu je získavanie potrebných znalostí v digitálnych technológiách kriticky dôležité.

Význam týchto cieľov bol potvrdený aj pandémiou COVID-19. Počas globálnej krízy zohrával digitálny priemysel kľúčovú rolu pri podpore digitalizácie administratívy, podnikania, vzdelávania a sociálnej oblasti a umožnil lepšie krízové fungovanie všetkých spomínaných sektorov.

Digitalizácia však musí pokračovať aj po skončení pandémie a informačno–komunikačné technológie budú najdôležitejšou hnacou silou pre rast nových priemyselných odvetví v strednej a východnej Európe.

„Musíme využiť intelektuálny a technologický potenciál a odborné znalosti, ktoré máme. Naše krajiny sa musia spojiť a nadviazať medzinárodnú spoluprácu. Je to jediná cesta, ako uspieť v globálnej konkurencii,“ uvádzajú signatári deklarácie.

Podľa nich je kľúčové spolupracovať nielen so súkromným sektorom, ale aj štátnymi a verejnými inštitúciami a vedeckými komunitami, ktoré by spoločne mali vytvárať regulácie na podporu vývoja prelomových technológií, podporiť inovácie či domáce startupy. Začínajúce digitálne firmy by od štátov mali získať pomocnú ruku pri nasadzovaní nových riešení.

Prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský, jeden zo signatárov deklarácie, konštatuje, že výmena informácií medzi inovatívnymi združeniami je veľmi dôležitá. „Naša spolupráca pri definovaní kľúčových výziev pre jednotlivé krajiny a ich vlády je nanajvýš aktuálna hlavne v súvislosti s tvorbou národných reformných plánov. Verím, že aj naša vláda do slovenského plánu reforiem zaradí digitálne a inovatívne ciele. Som presvedčený, že na prvom mieste musí byť rozvoj ľudského potenciálu, aby krajiny dokázali využiť príležitosti, ktoré sa im aj v krízových dobách ponúkajú. A tými nepochybne sú digitálna transformácia ekonomiky a celej spoločnosti,“ dodal M. Lelovský.

Varšavská digitálna deklarácia stanovuje 8 oblastí, kľúčových pre rast digitálnej ekonomiky v strednej a východnej Európe:

  1. Digitálne zručnosti
  2. Investície do pokročilých technológií
  3. Prístup k vysokorýchlostnému internetovému pripojeniu pre každú domácnosť v strednej a východnej Európe do r. 2025
  4. Manažment dát
  5. Kybernetická bezpečnosť
  6. Podpora a rozvoj technologických startupov
  7. Jednotné a jasné regulačné prostredie, ktoré nebude brániť rozvoju digitálnych inovácií
  8. Urýchlené vybudovanie a nasadenie 5G sietí

 

Značky: