Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Len šesť mesiacov po zavedení novej prevádzky produkčnej tlače v meste Záhreb v Chorvátsku s vysokorýchlostným digitálnym zariadením Ricoh Pro VC40000 s farebnou tlačou a s kontinuálnym podávaním, investovala spoločnosť Slovinská pošta do druhého zriadenia v slovinskej Ľubľane.

Generálny riaditeľ Slovinskej pošty Vili Hribernik sa zameriava na nové oblasti s druhým zariadením Ricoh Pro VC40000.

Národná prevádzka si vybrala technológiu spoločnosti Ricoh, kombinovanú so softvérom a dokončovacími možnosťami, aby s využitím odborných skúseností spoločnosti v oblasti transakčnej tlače a tlače variabilných dát obohatila chorvátsky trh. Využila príležitosť zamerať sa aj na výrobu kníh a brožúr. Pri výbere zariadenia zohralo kľúčovú úlohu spojenie nákladovej efektivity, kvality, produktivity a rôznorodosti médií, ktoré Pro VC40000 ponúka. Rovnako dôležitým dôvodom bol vzťah, ktorý si Slovinská pošta vytvorila so spoločnosťou Ricoh a jej regionálnym zástupcom Eurocop.

„Chceli sme mať zastúpenie v Chorvátsku a spolu s Ricoh a Eurocop sme pracovali na komplexnom riešení typu end-to-end, pôvodne zameraného na to, aby sme mohli ľahko prejsť od tlače variabilných dát na transakčnú tlač,“ vysvetľuje Vili Hribernik, výkonný riaditeľ Slovinskej pošty: „Potom sa ukázalo, že možnosti dosiahnuteľnej kvality a rozsah dostupných médií by boli ideálne pre knihy a brožúry. V tom nás podporilo to, že sme následne vyhrali viacmiliónovú objednávku kníh od národného dodávateľa publikácií pre školy. A to nám výrazne pomôže dosiahnuť rýchlu návratnosť investícií.“

Inštalácia prvého komplexného systému s riešením typu end-to-end bola taká úspešná, že identické riešenie nahradilo sedem rokov staré zariadenie v Ľubľane. Po prvom zvýšení produkcie transakčnej tlače a tlače variabilných dát pomôže Slovinskej pošte začať podnikať v oblasti kníh a brožúr na domácom území.

Ako dodáva Vili Hribernik: „Vďaka značnej pomoci sme identifikovali všetky zložky potrebné na vytvorenie komplexného riešenia, ktoré vyhovuje nám, našej pracovnej záťaži a reaguje na potreby našich klientov. Inštalácia zariadenia v Záhrebe prebehla tak dobre a dosiahla také pozitívne výsledky, že sme to chceli zopakovať aj v Ľubľane. Cítili sme podporu počas každej fázy procesu, a to nám dodalo sebadôveru pri realizácii našich ambicióznych plánov.“

Clive Stringer, riaditeľ Continuous Feed and High End Software Sales, Ricoh Graphic Communications, Ricoh Europe, komentuje: „Vzťahy sú životne dôležité. Slovinská pošta bola presvedčená o tom, že sa môže spoľahnúť na Ricoh a Eurocop, a investovať do zariadenia Pro VC40000 so zámerom zvýšiť kvalitu výroby a expandovať na nové trhy. Následne iba o šesť mesiacov neskôr sa na základe toho, ako dobre inštalácia dopadla, rozhodla vylepšiť svoju Ľubľanskú prevádzku rovnakou technológiou. Sme hrdí na to, že sme pomohli spoločnosti Slovinská pošta urobiť v týchto náročných časoch taký odvážny krok
a budeme ju naďalej podporovať, nakoľko maximalizuje príležitosti, ktoré sú momentálne
k dispozícii.“

Viac informácií nájdete na www.ricokh.sk.

Značky: