Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Společnost Veeam® Software, lídr v řešeních pro zálohování, obnovu a správu dat umožňujících Modern Data Protection, oznámila vítěze ocenění Veeam ProPartner Awards pro rok 2021.

Ceny jsou každoročně udělovány jako ocenění mimořádného úspěchu a nasazení partnerů společnosti Veeam z kategorie Veeam ProPartner Value-Added Reseller (VAR) a Veeam Cloud & Service Provider (VCSP), kteří díky svému know-how a zkušenostem posunuli podporu zákazníků na vyšší úroveň. Ocenění partneři zavádějí řešení moderní ochrany dat ve stále složitějších prostředích IT, aby byly nejrůznější typy pracovních úloh, dat a aplikací nákladově efektivně chráněny a zároveň neustále dostupné dle potřeb podniku.

„Poslední dva roky jsme čelili výzvám pandemie a já jsem hrdý na to, že i přes to jsme spolu s naší lokální sítí ProPartnerů pokračovali v budování pevných základů pro budoucí úspěch. Podporovali jsme naše zákazníky a koncové uživatele kombinací technologických inovací a na individuální potřeby zaměřených služeb, které jim umožnily realizovat a optimalizovat plány kontinuity provozu a dostupnosti informací a zároveň zlepšily celkovou výkonnost IT z hlediska požadované úrovně poskytovaných služeb (SLA) a obnovy po havárii (RTO a RPO). Mnoho organizací nasadilo moderní strategie ochrany dat a osvědčené postupy, jako je pravidlo zálohování 3-2-1-1-0, které chrání všechna kritická podniková data, ať už se nacházejí ve fyzických, virtuálních, cloudových, SaaS nebo Kubernetes prostředích. Naši partneři ocenění ProPartner Award v České republice a na Slovensku dosáhli v roce 2021 výjimečných výsledků a já jim upřímně děkuji za jejich loajalitu a velmi ceněnou, důvěryhodnou spolupráci,“ řekl Martin Štětka, regionální manažer pro střední a východní Evropu ve společnosti Veeam.

V rámci programů Veeam ProPartner a VCSP byli v České republice a na Slovensku oceněni následující partneři:

Nejrychleji rostoucí partner roku (Česká republika): Simac Technik ČR, a.s.

Partner (VAR nebo VCSP), který v roce 2021 vykázal nejvyšší růst prodeje produktů Veeam.

Nejvýznamnější projekt roku (Česká republika): Rexonix s.r.o.

Partner (VAR/VCSP), který v roce 2021 identifikoval, řídil a úspěšně dokončil největší projekt.

Nejlepší VCSP partner roku (Česká republika): Autocont a.s.

Partner, který v roce 2021 významně přispěl k popularizaci cloudových technologií a dosáhl nejlepších VCSP výsledků.

Nejlepší partner prodávající univerzální licence Veeam (Slovensko): Autocont s.r.o.

Partner, který v roce 2021 uzavřel největší počet obchodů s předplatným (subscripce).

Nejlepší partner pro prodej řešení Veeam Backup for Microsoft 365 (Slovensko): exe, a.s.

Partner, který v roce 2021 uzavřel nejvíce úspěšných obchodů s řešením Veeam Backup for Microsoft 365.

Ocenění byla udělena na výročním Veeam ProPartner Summit 2022, který se uskutečnil 10. května 2022. Partnerská síť Veeam ProPartner Network je globální ekosystém partnerů, kteří přímo i nepřímo spolupracují na vytváření, uvádění na trh a prodeji služeb a řešení Veeam. ProPartner VAR a VCSP partneři společnosti Veeam mají přístup k individuálně přizpůsobeným programům, nástrojům a zdrojům navrženým tak, aby jim umožnily zvýšit ziskovost a podpořit růst v souladu s jejich obchodními modely a cíli. Více o Veeam ProPartner Network naleznete na stránkách https://propartner.veeam.com

Značky: