Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Program poskytuje rozšířená školení zaměřená na nabízená řešení a rozvoj obchodních dovedností, která zvyšují důvěryhodnost a známost partnera na místním trhu

Veeam® Software, lídr v oblasti Modern Data Protection, rozšířil svou ProPartner Network strategii o nový Veeam Competency Program určený pro prodejce Veeam Value-Added Reseller (VVAR) a partnery typu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP). Nový program poskytuje specializované odborné znalosti a zdroje na podporu zákazníků a partnerů, kteří používají nedávno uvedené řešení Veeam Data Platform – jednotnou platformu poskytující pokročilejší zabezpečení dat, obnovu a možnosti hybridního cloudu, jejímž základem je Veeam Backup & Replication™ (VBR) v12. Absolventi programu získají osvědčení společnosti Veeam o svých technických a obchodních schopnostech, které pomohou odlišit jejich portfolio na trhu.

Moderní ochrana dat vyžaduje individuální přístup, který účinně podpoří kontinuitu provozu. To platí zejména v kombinaci s rostoucí složitostí dat v různých systémech a riziky, která představují kybernetické hrozby. Studie Veeam Data Protection Trends Report 2023 zjistila, že 55 % globálních organizací se zaměřuje na zvyšování spolehlivosti a úspěšnosti zálohování, aby splnily své interní potřeby týkající se maximální doby výpadku dat (Recovery Point Objective, RPO) či zotavení z výpadku (Recovery Time Objective, RTO) a smluv o úrovni služeb (Service Level Agreement, SLA). Společnosti však často postrádají potřebné interní dovednosti a zdroje k optimalizaci své stávající strategie IT. Tuto mezeru vyplňuje ekosystém certifikovaných partnerů a Veeam Competency Program propojuje správné dovednosti se specifickými požadavky zákazníků i partnerů.

„Náš úspěch je založen na úzké spolupráci s partnery, se kterými zákazníkům poskytujeme tu nejlepší ochranu a možnosti obnovy jejich dat,“ řekla Larissa Crandall, viceprezidentka pro globální prodejní kanály a aliance společnosti Veeam. „Přinášíme bezkonkurenční inovace a kombinujeme je s odbornými znalostmi našich partnerů, abychom zákazníkům nabídli řešení dokonale přizpůsobené jejich potřebám. Společnost Veeam své produkty prodává výhradně prostřednictvím obchodních partnerů, kterým zpřístupňuje své nejcennější zdroje a školení, aby mohli zákazníkům poskytovat prvotřídní služby. Proto byla tato nová vylepšení programu navržena ve spolupráci s našimi partnery, aby rozšířila jejich možnosti způsobem, který jim umožní využít potenciál celého dostupného trhu.“

Cílem iniciativy Veeam Competency Program je vybudovat tzv. „ProPartner kompetenci“ prostřednictvím vysoce hodnotné partnerské sítě po celém světě. Program je navržen jednoduchým, ale robustním způsobem: kvalifikovaní partneři VVAR[1] a VCSP[2], kteří vyvinuli prvotřídní řešení, mohou požádat o audit své specifické nabídky společností Veeam. Každá dosažená prodejní nebo technická kompetence bude společností Veeam odměněna ověřeným certifikátem. Tato nová úroveň odborné způsobilosti v oblasti ochrany dat bude zvýrazněna prémiovým umístěním na stránce Veeam ProPartner Directory na Veeam.com v seznamu partnerů, který usnadňuje zákazníkům vyhledávání vhodného obchodního partnera pro oblast IT.

Kategorie kompetencí VVAR zahrnují:

• Ransomware a kompetence pro zotavení po havárii: Umožňují partnerům pomáhat organizacím zavádět transparentní a použitelné strategie zálohování formou služby a zotavení po havárii formou služby pro detekci podezřelých aktivit, ochranu dat pomocí možností neměnných záloh a rychlé obnovení zálohovaných dat.
• Kompetence v oblasti ochrany dat ve veřejném cloudu: Potvrzení, že partner dobře rozumí trhu nativně cloudových zálohovacích řešení a problémům zákazníků. Kvalifikovaný partner typu VVAR je schopen představit možnosti zálohování dat z veřejného cloudu formou služby, které podporují všechna nativně cloudová zálohovací řešení Veeam, a nasadit odpovídající řešení u zákazníka.
• Kompetence pro ochranu Microsoft 365: Ověřuje, že partner chápe, že odpovědnost společnosti Microsoft končí u zajištění provozuschopnosti aplikací a zákazník je zodpovědný za zamezení ztráty dat. Vyškolený partner typu VVAR podporuje zákazníka při ochraně před rizikem ztráty přístupu a kontroly nad nejdůležitějšími procesy pomocí řešení Veeam Backup pro Microsoft 365.
• Kompetence pro ochranu kontejnerů: Zaručuje, že partner typu VVAR dokáže implementovat ochranu a mobilitu kontejnerizovaných úloh a pomáhá zajistit budoucnost nativně cloudové strategie svých zákazníků prostřednictvím rozvoje znalostí podporovaných řešením Kasten by Veeam.
Kompetence VCSP Customer Ready označují partnery, kteří poskytují zákazníkům řešení Veeam formou služby. Kompetence VCSP Reseller Ready propojují poskytovatele služeb s partnery typu VVAR, kteří chtějí prodávat cloudové služby. Stávající kategorie kompetencí VCSP zahrnují:
• Zálohování mimo fyzickou lokalitu organizace
• Zotavení po havárii formou služby
• Zálohování formou služby (BaaS) pro Microsoft 365
• Zálohování pro poskytovatele řízených služeb (MSP), určeno pouze pro prodejce
Veeam současně oznámil nové kompetence VCSP, které jsou k dispozici pro partnery typu Customer Ready i Reseller Ready:
• Zálohování formou služby (BaaS) pro Amazon Web Services (AWS)
• Zálohování formou služby (BaaS) pro Microsoft Azure
Veeam ProPartner Network je globální ekosystém partnerů, kteří přímo i nepřímo spolupracují na vytváření, marketingu i prodeji on-premise, off-site i cloudových modelů spotřeby řešení Veeam. Partneři typu VVAR a VCSP mají přístup k přizpůsobeným programům, nástrojům a zdrojům, které jim umožňují zvýšovat ziskovost a podporovat růst v souladu s jejich obchodními modely a cíli. Partneři, kteří se chtějí dozvědět více informací nebo se přihlásit do programu Veeam Competency Program, mohou navštívit stránky portálu Veeam ProPartner.

Veeam Competency Program bude exklusivně představen během VeeamON 2023, komunitní akce pro odborníky na obnovu dat, která se koná 22. až 24. května v Miami na Floridě a dostupná bude i online. Akce je určena profesionálům v oblasti zálohování a obnovy dat a účastníci si zde rozšíří své dovednosti, setkají se s komunitou a podělí se o znalosti z oboru díky exkluzivnímu obsahu od společností AWS, Hewlett Packard Enterprise a dalších. Registrace na akci s osobní účastí je otevřena již nyní.

„I když 85 % partnerů v prodejním kanálu věří, že partnerské programy hrají důležitou roli v jejich vztahu s dodavatelem, jsou tyto programy pod tlakem, aby novými způsoby rozlišovaly hodnotu partnerů. Hybridní partnerské modely a vzestup řízených služeb znamenají, že společný prodej, snadnost obchodování a technologická podpora jsou z hlediska efektivity partnerského programu důležitější než kdykoli předtím. Výzva pro dodavatele spočívá částečně v pochopení šíře partnerského prostředí a současně v odměňování partnerů, kteří s technologiemi pracují různými způsoby, napříč těmito různými modely. Dobrý program, jehož jádrem je správná filozofie spolupráce, může být kdykoli, ale zejména v době ekonomické nejistoty, pro prodejce skutečným prvkem odlišení,“ řekl Robin Ody, senior analytik společnosti Canalys.

Značky: