Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Aj v dnešnej technologicky veľmi vyspelej dobe takmer všetci ľudia stále pozerajú televíziu.

Často však popri nej tiež zvládajú používať  ďalšie zariadenia: najčastejšie počítač alebo smartfón. Medzi aktivitami, ktorým sa ľudia popri zapnutej televízii venujú, vedie čítanie či písanie e-mailov a správ alebo prehliadanie sociálnych sietí – teda takisto činnosti spojené s takzvanými ďalšími obrazovkami. Výsledky vychádzajú z výskumu spoločnosti Nielsen Admosphere Slovakia, ktorého sa zúčastnilo 510 respondentov starších ako 15 rokov z internetovej populácie Slovenského národného panela.

Televízia má i dnes svoje pevné miesto v životoch ľudí – sleduje ju 92 % slovenskej internetovej populácie. Je však pomerne obvyklé, že sa ľudia popri jej sledovaní venujú aj ďalším činnostiam, napríklad používaniu iných zariadení. Najčastejšie sa jedná o počítač (stolný alebo notebook) – ten používa denne popri sledovaní televízie 56 % ľudí – alebo o smartfón, ktorý denne popri televízii používa 54 % ľudí. V menšej miere opýtaní na dennej báze popri televízii používajú klasický mobilný telefón (16 %) alebo tablet (15 %).

A akým ďalším činnostiam sa opýtaní zvládajú popri televízii venovať? Najmä tým komunikačným: k najfrekventovanejším aktivitám podľa výskumu Nielsen Admosphere Slovakia patrí prezeranie a písanie e-mailov či iných správ cez najrôznejšie komunikačné aplikácie a klientov. Obom sa popri televízii venuje 55 % respondentov z internetovej populácie. Prehliadanie sociálnych sietí popri sledovaní televízie denne zvláda 54 % opýtaných. Všetkým spomenutým komunikačným činnostiam sa popri televízii spravidla venujú viac ženy ako muži.

Ako to už vyplýva z predchádzajúcej otázky, činnosti popri televízii sú najčastejšie spojené práve s najrôznejšími technológiami. Vo všeobecnosti, používanie viacerých prístrojov naraz nie je v súčasnosti ničím neobvyklým. Napríklad počítač súčasne a smartfón denne používa 44 %. Podobne vysoký počet ľudí už však nenájdeme u žiadnej ďalšej kombinácii prístrojov: napríklad tablet zároveň s počítačom denne používa 23 % opýtaných, kombináciu smartfónu a tabletu 16 %.

Značky: