Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ženy sú v podnikaní jedným z najcennejších aktív svetovej ekonomiky, pričom ženy-podnikateľky preukázali aj veľkú odolnosť voči ťažkostiam vyvolaným pandémiou. Najlepšie podmienky pre podnikanie žien poskytujú ekonomiky v USA, na Novom Zélande a v Kanade. Vyplýva to z Mastercard Index of Women Entrepreneurs (Index žien podnikateliek, MIWE), ktorý opisuje podnikanie žien v 65 krajinách sveta. Zahŕňa tak 82 percent svetovej ženskej pracovnej sily.

Celosvetový prehľad o podnikaní žien vyzdvihuje krajiny, v ktorých je pre ženy najjednoduchšie uspieť a poukazuje naopak na tie, kde značná nerovnosť medzi pohlaviami poškodzuje celú spoločnosť. Tieto krajiny dosiahli vysoké hodnotenie vo všetkých troch posudzovaných oblastiach: (1) pokrok v postavení žien-podnikateliek, (2) prístup k znalostiam a financovaniu a (3) faktory podporujúce podnikanie. V týchto krajinách majú ženy dobrý prístup k finančnej podpore a službám a môžu jednoducho začínať, prevádzkovať a rozvíjať svoje podnikanie. Na ženy tu tiež pripadá vysoký podiel vlastníctva firiem a to vďaka vysokej kvality riadenia a správy, pozitívneho kultúrneho a spoločenského postoja k podnikaniu žien a priaznivej dynamiky podnikateľského prostredia.

„Aby sme dokázali využiť potenciál globálneho hospodárskeho oživenia naplno je nevyhnutné usilovať sa o udržateľný a inkluzívny rast, ktorý posilňuje postavenie žien podnikateliek a podporuje ženami vlastnené firmy,“ uvádza Michal Čarný, generálny riaditeľ spoločnosti Mastercard pre  Slovensko a Českú republiku. „Mastercard Index of Women Entrepreneurs opisuje niektoré z najvýznamnejších prekážok, s ktorými sa ženy musia v podnikaní vyrovnávať. V mnohých krajinách však uvádza aj nádejné ukazovatele pozitívnych zmien. Dnes, keď pandémia urýchlila prechod k digitálnej ekonomike, je ešte dôležitejšie ako predtým, aby mali podnikateľky z digitálnej ekonomiky zodpovedajúci prospech,“ dodáva Čarný.

10 najlepších ekonomík na podnikanie žien, podľa miery podpory a množstva príležitostí uspieť

PoradieKrajinaSkóre MIWE
1USA69,9
2Nový Zéland69,8
3Kanada68,6
4Austrália67,2
5Švajčiarsko66,7
6Taiwan66,3
7Nemecko66,2
8Izrael65,3
9Spojené kráľovstvo64,9
10Švédsko64,9

Zdroj: Mastercard

V 14 krajinách zo všetkých krajín zahrnutých do najnovšej štúdie MIWE bol zaznamenaný nárast podielu žien v zamestnaní. Súčasne však údaje Medzinárodnej organizácie práce ukazujú, že celosvetovo sa v roku 2020 zamestnanosť žien znížila o 5 percent, pričom zamestnanosť mužov v rovnakom období poklesla o necelá 4 percentá. Napriek vynakladanému úsiliu v posledných dvoch rokoch po celom svete na zmiernenie vplyvu pandémie ochorenia COVID-19 mal súvisiaci hospodársky pokles na ženy nepomerne väčší dopad. V súvislosti s tým hrozí, že prídu navnivoč desaťročia snáh o dosiahnutie rovnosti pohlaví na pracoviskách a v podnikaní. To by okamih, kedy by sa mal konečne zotrieť rozdiel medzi zárobkami mužov a žien, oddialilo o ďalších 36 rokov.

Napriek náročným podmienkam preukazujú ženy svoju podnikateľskú odolnosť. V desiatich zo sledovaných ekonomík prekonávajú v podnikateľskej aktivite svoje mužské náprotivky. Ich obchodný duch dokáže dennodenne nachádzať príležitosti na zmeny a rozvoj. Je to vlastnosť, ktorou sa ženy v podnikaní vyznačovali dávno pred začiatkom súčasného hospodárskeho poklesu. Pokračujúca podpora potrebného spoločenského, politického a finančného porozumenia a tvorba podmienok na to, aby tento podnikateľský duch mohol úspešne napĺňať svoj potenciál, majú zásadný význam pre ďalší hospodársky rast.

K rýchlejšiemu a lepšie vyváženému hospodárskemu oživeniu tak môžu významne prispieť také vládne politiky, ktoré sa budú cielene zameriavať na podporu podnikania žien. Spoločnosť Mastercard sa v rámci svojho úsilia o vytvorenie sveta, v ktorom majú ženy v podnikaní rovnocenné zastúpenie a podporu, zaviazala, že do roku 2025 zabezpečí prístup k digitálnej ekonomike 25 miliónom podnikateliek na celom svete. Posilnenie podnikateľských možností žien bude nielen katalyzátorom rastu a inovácií, ale tiež pozdvihne komunity okolo úspešných žien a podporí globálne oživenie, ktoré bude spravodlivejšie a udržateľnejšie pre všetkých.

Celá správa Mastercard Index of Women Entrepreneurs 2021 je k dispozícii na stiahnutie na adrese mastercard.com/news/MIWE.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.