Veľký európsky prieskum o dopadoch Covid-19 na digitálny sektor

0

Až tretina oslovených digitálnych firiem očakáva, že bude musieť prepúšťať. Ukázal to aktuálny prieskum o dopadoch pandémie Covid-19 na európsky digitálny sektor, ktorý uskutočnila organizácia DIGITALEUROPE v spolupráci so 14 národnými obchodnými a IKT asociáciami. Do prieskumu, ktorý sa uskutočnil medzi 17. marcom a 16. aprílom, sa zapojilo 634 európskych subjektov pôsobiacich v sektore digitálnych technológií.

Ako odvetvie je digitálny priemysel odolný. Veľká väčšina zamestnancov (82 %) sa podľa respondentov pomerne ľahko presunula na práci z domu. Na druhej strane, až tri štvrtiny digitálnych spoločností predpovedajú negatívny finančný dopad pandémie a očakávajú prepúšťanie. 77 % opýtaných kvôli koronakríze očakáva negatívny finančný dopad a až 36 % respondentov očakáva, že bude musieť prepúšťať zamestnancov. Hrozí tak, že tisíce Európanov stratia kvalitné a dobre platené pracovné miesta v digitálnom priemysle.

Výsledky prieskumu tiež ukazujú, do akej miery pandémia koronavírusu narušila globálne dodávateľské reťazce. Hoci najviac narušené boli dodávky z Číny, je prekvapujúce, že takmer rovnako ako v prípade externých obchodných partnerov sú prerušené aj dodávky z Európy. 74 % firiem, ktoré dodávajú služby mimo Európy, sa v nejakej forme stretlo s prerušením dodávok.

Až 50 % respondentov si myslí, že vlády robia málo pre podporu firiem, ktoré to potrebujú a až 93 % je presvedčených, že pandémia povedie ku globálnej recesii. Až 67 % respondentov uviedlo, že pandémia spôsobila medzi ich zákazníkmi veľkú neistotu a 65 % odpovedalo, že ich zákazníci odkladajú objednávky.

Najčastejšie požadovanými opatreniami na národnej úrovni sú vládna pomoc s čiastočným znášaním nákladov na mzdy či daňové úľavy. Čo sa týka opatrení zo strany EÚ, stimulačný balík určený na digitálnu transformáciu ako východisko z krízy za užitočný/veľmi užitočný považuje až 90 % respondentov.

Metodológia:

Prieskum sa uskutočnil v období od 17. marca do 16. apríla 2020. Otázky boli navrhnuté v spolupráci so spoločnosťou Bitkom Research, ktorá prieskum riadila, zbierala odpovede a agregovala výsledky. Respondentmi prieskumu sú členské spoločnosti DIGITALEUROPE alebo členovia zúčastnených obchodných združení: Bitkom (Nemecko), IVSZ (Maďarsko), Ametic (Španielsko), Chorvátska hospodárska komora, Asociácia informatiky a telekomunikácií GZS (Slovinsko), IT Asociácia Slovenska (Slovensko), Technology Ireland, Syntec Numérique (Francúzsko), CITEA ( Cyprus), Digitálne Turecko, IOÖ (Rakúsko), KIGEIT (Poľsko), Infobalt (Litva), SEPE (Grécko). Viac informácií nájdete na stránke DIGITALEUROPE.

Značky:

O autorovi

Máme radi najnovšie technológie a žijeme s nimi. Prinášame informácie o najnovších produktoch a technológiách priamo k vám, objektívne a ľudsky, pretože robíme to, čo nás baví. Sme energický tím plný odhodlania a veríme, že je s nami aj sranda. :)

Pridaj komentár

Objednajte si ročné predplatné časopisu TOUCHIT, teraz s užitočnou príručkou
Začíname so smartfónom.Iba za 22,99 €.
Kliknite a zistite viac>>