Finančná správa sprístupnila nový portál e-commerce. Slúžiť bude od 1. júla na preclievanie zásielok z krajín mimo Európskej únie s hodnotou tovaru do 150 eur. Už teraz sa tak môžete oboznámiť s verejnou zónou tohto nového portálu. Privátnu zónu, v ktorej budete preclievať svoj tovar, finančná správa sprístupní do konca júna. Aj s detailami tejto časti portálu vás vopred zoznámime. 

Ako už viete z našich článkov, od 1. júla bude musieť pri každej zásielke mimo krajiny EU podať elektronické colné vyhlásenie na každý dovážaný tovar z tretích krajín. Pravidlá pre clo sa nemenia, clo teda zaplatíte až pri zásielke s hodnotou presahujúcou 150 eur. Neplatí to však pre DPH, ktorú budete musieť od júla zaplatiť v prípade každej zásielky.

Na preclievanie zásielok s nízkou hodnotu, teda s hodnotou tovaru do 150 eur, bude slúžiť nový portál  e-commerce. Finančná správa tvrdí, že pôjde o jednoduchý a rýchly spôsob preclievania. Zabrať by to malo menej ako 15 minút. Finančná správa vám chce novú situáciu uľahčiť, v predstihu preto sprístupnila verejnú zónu nového portálu. Túto už teraz nájdete na stránke finančnej správy.

Vo verejnej zóne nájdete základné informácie na podanie colného vyhlásenia, postup podávania colného vyhlásenia, zatrieďovanie tovaru, prepočet hodnoty na eurá či linky na platnú legislatívu. Na jednoduchšiu orientáciu sú informácie rozdelené do viacerých okruhov, ktoré sa dajú jednotlivo rozkliknúť  a získať tak podrobnejšie informácie.

Verejná zóna vám umožní napríklad prepočítať hodnotu zásielky na euro ešte pred samotným podaním elektronického colného vyhlásenia. Vopred si tak bude môcť preveriť, či objednaný tovar budete môcť precliť zjednodušeným spôsobom prostredníctvom nového e-commerce portálu alebo nie. V opačnom prípade, ak bude hodnota zásielky nad 150 eur, alebo budú tovary predmetom spotrebnej dane resp. zákazov a obmedzení (alkohol, tabak, zbrane) budete musieť podať rozsiahlejšie štandardné colné vyhlásenie prostredníctvom Centrálneho elektronického priečinka (CEP).

Nové pravidlá e-commerce sa budú týkať všetkých, teda právnických aj fyzických osôb, ktoré si objednávajú tovar z tretích krajín, napríklad z Veľkej Británie, Číny či zo Spojených štátov amerických. Pravidlá platia spoločne pre všetky krajiny Európskej únie. Ich cieľom je vytvoriť spravodlivejšie podmienky na trhu a odstrániť narúšanie hospodárskej súťaže medzi predávajúcimi/dodávateľmi z Európskej únie a tretích štátov.

Viac o preclievaní tovaru po 1. júli 2021

Nakupujete radi na čínskych obchodoch? Takto budeme musieť postupovať pri dodávke od 1. júla

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.