Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vicepremiérka navrhuje, aby sa prostredníctvom financií z iniciatívy REACT-EU rozšíril projekt pomoci. Z peňazí by sa mohli podporiť športovci, zamestnanci v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu, ale aj záchranári a zdravotníci.

Vicepremiérka Veronika Remišová dnes predstavila návrh podporného balíka na zmiernenie dopadov koronakrízy. Suma 780 miliónov eur z eurofondovej iniciatívy REACT-EU by mala pomôcť napríklad ľuďom v prvej línii boja s pandémiou, schému tzv. kurzarbeitu navrhuje rozšíriť aj na pracovníkov v oblasti športu či kultúry.

„Na Slovensku máme šťastie, že v boji s koronavírusom sa môžeme spoľahnúť na obetavých zdravotníkov, ľudí v prvej línii, dobrovoľníkov, ktorí si navzájom pomáhajú a pomáhajú aj celej spoločnosti. Možno nemáme špičkové zdravotníctvo, keďže bolo roky drancované, no máme ľudí, ktorí pomáhajú. Za to im zo srdca ďakujem a budem to pripomínať pri každej príležitosti, pretože všetko stojí na ľuďoch. Zvlášť v ťažkých bojoch a krízach,“ uviedla vicepremiérka Remišová a zdôraznila, že „v tomto krízovom čase musíme posilniť ekonomickú odolnosť Slovenska, udržať pracovné miesta a pomôcť ľudom, ktorí pre krízu nemôžu pracovať alebo podnikať.“

Európska únia v rámci balíka Next Generation Europe vyčlenila Slovensku podporný balík na zmiernenie dopadov koronakrízy, ktorý vychádza z eurofondovej iniciatívy REACT-EU, ktorý je potrebné vyčerpať ešte v rámci tohto programového obdobia. Na základe širokých rokovaní rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie predložil návrh rozdelenia financií vo výške 780 miliónov eur.

„Od leta sme pracovali na tomto návrhu. Oslovili sme všetky rezorty, samosprávy, regióny
a uskutočnili sme desiatky konzultácií,“
vysvetlila vicepremiérka Remišová. Na základe týchto vstupov sme vypracovali návrh, ktorý sme predložili po schválení koaličnými partnermi na vládu.“

Z balíka REACT-EU by sa mali podporiť napríklad tieto oblasti:

  • podpora zamestnanosti v oblasti kultúry,
  • podpora zamestnanosti v oblasti športu,
  • náhrada za vstupné v súvislosti s kapacitnými obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou,
  • podpora práce a výkonov zdravotníckych a bezpečnostných zborov,
  • pomoc pre najodkázanejšie skupiny obyvateľstva,
  • modernizácia a zvýšenie kapacít škôl.

„Návrh vlády predstavuje podklad pre rokovania s Európskou komisiou. Čo sa týka definitívnych súm a alokácie, musíme ešte čakať na schválenie príslušnej legislatívy zo strany Európskeho parlamentu. Aj preto sa chcem stretnúť so slovenskými poslancami Európskeho parlamentu, aby sme zabezpečili čo najlepšie presadzovanie našich národných záujmov v Európskej únii. Urobíme všetko pre to, aby sa peniaze dostali ľudom rýchlo, efektívne, transparentne a bez korupcie,“ zdôraznila na záver Remišová.

Značky: