V medzinárodnom meradle platí, že 42 percent ľudí pripojených k internetu úplne súhlasí so stanoviskom „Je pre mňa veľmi dôležité, aby som bol/a kdekoľvek a kedykoľvek zastihnuteľný“ – a iba 11 percent  úplne nesúhlasí.

Na druhej strane sú štyri krajiny – Nemecko, Švédsko, Kanada a Holandsko, ktoré idú proti tomuto trendu, pretože zákazníkov, ktorí úplne nesúhlasia, je viac ako tých, ktorí úplne súhlasia.

Podľa prieskumu GfK zahŕňajúceho 22 krajín je v Rusku a Číne najviac ľudí online, ktorí úplne súhlasia s tým, že je pre nich dôležité byť kdekoľvek a kedykoľvek k zastihnutiu – v každej z nich je to 56 percent. Po nich nasleduje Turecko s 53 percentami. Sú to jediné tri krajiny z tohto prieskumu, kde s týmto postojom úplne súhlasí viac ako polovica všetkých zákazníkov online. Ešte sa k nim približuje Mexiko s 50 percentami, ale potom nasleduje veľká medzera, po ktorej nasleduje ďalšia krajina s vysokým percentom takto zmýšľajúcich ľudí – Poľsko, kde je to 41 percent.

Proti tomuto trendu smeruje Nemecko, Švédsko, Kanada a Holandsko. Toto sú jediné krajiny z daného prieskumu, v ktorých je počet tých, ktorí úplne nesúhlasia s predstavou, že je dôležité byť stále zastihnuteľný.

V Nemecku s týmto postojom úplne nesúhlasí viac ako tretina (34 percent) dopytovaných proti 16 percentám, ktorí celkom súhlasia. Po ňom nasleduje Švédsko s 28 percentami oproti 22 percentám, Kanada s 24 percentami oproti 23 percentám a Holandsko s 23 percentami oproti 22 percentám.

Takmer polovica ľudí vo veku 30-39 rokov vyhlasuje, že je dôležité byť „stále zastihnuteľný“

Pokiaľ ide o rôzne vekové skupiny, ľudia medzi tridsiatkou a a štyridsiatkou majú najväčší sklon k tomu byť neustále k zastihnutiu – skoro polovica (47 percent) rozhodne súhlasí s tým, že je to dôležité. Potom nasleduje skupina 20+ so 45 percentami a za nimi – násťroční (15 -19 rokov) so 43 percentami. Veková skupina nad 40 rokov je v tesnom závese  so 42 percentami. Ale u ľudí nad 50 rokov potreba byť stále zastihnuteľný klesá, vo vekovej skupine 50-60 rokov je to jedna tretina (33 percent) a medzi ľuďmi nad 60 rokov je to iba 29 percent.

Potreba „byť stále zastihnuteľný“ je o niečo vyššia u žien

Ak sa pozrieme na rozdiely medzi pohlaviami, u žien je o niečo pravdepodobnejšie než u mužov, že budú považovať možnosť „byť stále kdekoľvek zastihnuteľný“ za dôležitú (43 percent žien oproti 40 percentám mužov). Pokiaľ ide o tých, ktorí úplne nesúhlasia, je rozdiel ešte menší – je to 10 percent  žien a 11 percent mužov.

Kompletné výsledky týkajúce sa  všetkých krajín je možné si stiahnuť tu.

Značky: