Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

CIO a ředitelé zodpovědní za IT aktiva by měli znát rizika i příležitosti a změnit způsob vyjednávání s dodavateli.

Více než jeden bilion dolarů vynakládaných na IT bude podle analytiků společnosti Gartner během příštích pěti let přímo či nepřímo ovlivněn posunem směrem ke cloudu. Cloud se tak stane jedním z historicky nejvýznamnějších faktorů v oblasti výdajů na IT.

„Strategie, které dávají cloud na první místo, jsou základem pro udržení konkurenceschopnosti v dnešním rychle se měnícím světě,“ říká viceprezident pro výzkum společnosti Gartner Ed Anderson. „Trh pro cloudové služby již narostl do stavu, kdy představuje významné procento celkových výdajů na IT (viz tabulka) a rodí se v něm nová generace startupů i výhradně cloudových poskytovatelů služeb.“

Výdaje na IT se tak neustále přesouvají od tradičních směrem ke cloudovým (přesun do cloudu). Celkový objem tohoto „přesunu“ dosáhne podle analytiků v letošním roce 111 miliard dolarů a do roku 2020 naroste až na 216 miliard. Přesun do cloudu je měřen porovnáním výdajů na IT na cloudové služby s tradičními necloudovými službami a produkty ve stejné oblasti (viz tabulka).

Posun od tradičních IT výdajů směrem ke cloudu

Posun od tradičních IT výdajů směrem ke cloudu

Vedle přímého vlivu v podobě přesunu do cloudu dochází v řadě oblastí i k dalším nepřímým efektům. Jejich včasné odhalení může pomoci IT manažerům získat z přesunu do cloudu i souvisejících příležitostí maximum a lépe se ochránit před riziky.

Například namísto tradičního nákupu operačních systémů pro každého uživatele je možné využívat obrazy OS, zejména v kombinaci s kontejnery a aplikacemi nové generace. Jiným příkladem jsou podniková úložiště, kde lze požadovaných parametrů a mnohem vyšší škálovatelnosti dosáhnout s menšími počátečními investicemi (namísto tradičního nákupu hardware).

„Přesun do cloudu není jen o cloudu. S tím, jak se zaměřují na nové IT architektury a provozní modely, se organizace stávají lépe připravenými na nové příležitosti ve sféře digitálního byznysu, včetně fenoménů jako je internet věcí,“ vysvětluje Ed Anderson. „Navíc jsou organizace využívající dynamické, na cloudu založené provozní modely, v lepší pozici z hlediska optimalizace nákladů a míry konkurenceschopnosti.

Další podrobnosti k tomuto tématu lze nalézt ve studii společnosti Gartner „ „Market Insight: Cloud Shift — The Transition of IT Spending from Traditional Systems to Cloud.“ (anglicky, vyžaduje registraci a/nebo předplatné Gartner). Tématu se budou analytici hlouběji věnovat na plánované konferenci Gartner IT Financial, Procurement & Asset Management Summit 2016, která proběhne 12-13 září v Londýně.

 

Table 1. Přesun do cloudu: shrnutí dle IT oblastí (tržních segmentů)
Tradiční oblast ITCloudová oblastCelková velikost trhu v r. 2016Celkový přesun do cloudu v r. 2016Tempo přechodu do cloudu do r. 2020
Outsourcing byznys procesůBPaaS119 miliard USD42 miliard USD43%
Aplikační softwareSaaS144 miliard USD36 miliard USD37%
Aplikační infrastrukturní softwarePaaS177 miliard USD11 miliard USD10%
Infrastrukturní systémyIaaS294 miliard USD22 miliard USD17%
BPaaS = byznys proces jako služba; IaaS = infrastruktura jako služba; PaaS = platforma jako služba; SaaS = software jako služba
Zdroj: Gartner, červenec 2016

Značky: