Štúdia realizovaná spoločnosťou Kaspersky Lab v spolupráci s B2B International ukázala, že 2 z 5 používateľov internetu v Európe (41%) sa za posledný rok stretli so škodlivým softvérom, pričom vo väčšine prípadov (78%) to malo negatívny dopad na používateľov, ako aj ich zariadenia.

Infikovanie malvérom za posledných 12 mesiacov najčastejšie v Európe zaznamenali používatelia počítačov s operačným systémom Windows a to až u 83% z nich. Zariadenia s operačným systémom Android či Mac OS X tiež neboli voči malvéru úplne imúnne – v priebehu roka sa s malvérom stretlo 13%  používateľov zariadení s Androidom a 6% používateľov OS X.

10% používateľov uviedlo, že ich zariadenie bolo infikované malvérom potom, čo navštívili podozrivú webovú stránku a 5% používateľov v prípade pripojenia cudzieho USB kľúča a 6% v prípadne iného infikovaného zariadenia. V prípade inštalácie škodlivej aplikácie, ktorá navonok pôsobila legitímne je to 7%. Ďalších 6% respondentov uviedlo, že malvér sa do ich zariadenia dostal po otvorení infikovanej e-mailovej prílohy. 13% opýtaných nevedelo identifikovať zdroj, ktorým sa malvér dostal do ich zariadenia.

Alarmujúci je fakt, že až štyri z piatich prípadov útokov škodlivého softvéru mali pre používateľov infikovaných zariadení negatívne následky. Najčastejšie (v 32% prípadov) si používatelia všimli spomalený výkon zariadenia, 28% respondentov obťažovala neodbytná reklama (napr. prehliadač používateľa presmerovával na nevyžiadané stránky), v 18% išlo o prítomnosť nevyžiadaného programu na ich zariadení.

Takmer traja z desiatich používateľov (28%) v dôsledku malvérového útoku zaznamenali finančné straty. Obete takýchto útokov totiž museli napríklad zaplatiť „výkupné“ kriminálnikom, a ďalšie peniaze ich stála aj oprava zariadenia, či obnova dát. Mnohí tiež investujú do softvéru, ktorý dôsledky takéhoto útoku eliminuje a niektorí používatelia si v konečnom dôsledku museli zaobstarať nové zariadenie. Po zohľadnení všetkých finančných strát tak malvérový útok vyšiel používateľa priemerne na 125 EUR.

Riešenia Kaspersky Internet Security – multi-device 2016 a Kaspersky Total Security – multi-device chránia zariadenia s operačnými systémami Windows, OS X a Android. Obe riešenia boli navrhnuté tak, aby používateľov ochránili pred širokým spektrom hrozieb vrátane malvéru, ktorý zachytáva heslá, neautorizovaného prístupu k webkamerám, cryptomalvéru, zraniteľností obľúbených aplikácií, a pod.

10 znakov, ako rozpoznať napadnutie malvérom:

  1. Nečakané zlyhania aplikácií a operačného systému
  2. Spomalenie výkonu počítača a operačného systému
  3. Vysoká aktivita pevného disku
  4. Okná so zvláštnymi upozorneniami najmä pri štarte
  5. Nezvyčajné hlášky systému
  6. Chýbajúce alebo nefunkčné programy
  7. Zvýšená aktivita na sieti aj pri nečinnosti
  8. Chyby emailového klienta a rozposielanie spamových emailov
  9. IP adresa na blackliste internetových služieb, či zablokovanie u internetového providera
  10. Znefunkčnená ochrana počítača

Najspoľahlivejším spôsobom, ako zistiť, či bol Váš systém napadnutý malvérom, je oskenovať ho spoľahlivým antivírusovým programom. Ak antivírus nemáte, alebo ak si myslíte, že mohol byť znefunkčnený malvérom, môžete si stiahnuť zadarmo antivírusový nástroj Kaspersky Security Scan a nechať si skontrolovať systém voči škodlivému softvéru.

Značky: