Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu sa dnes stretol s predsedom 72. Valného zhromaždenia OSN Miroslavom Lajčákom a následne so zástupkyňou generálneho tajomníka OSN Aminou J. Mohammedovou. Témou oboch rokovaní bol udržateľný rozvoj, ktorý je aj hlavným motívom pracovnej cesty R. Rašiho do USA. Dnes popoludní (okolo 20:00 SEČ) bude totiž prezentovať prvý dobrovoľný národný report Slovenska o plnení cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030.

 Miroslav Lajčák ocenil praticipatívny proces, ktorý predchádzal schváleniu agendy 2030 na Slovensku. Táto koncepcia je podľa Richarda Rašiho dáždnik, ktorý definuje ciele a zastreší všetky ďalšie stratégie.

„Agenda 2030 je niečo, čo robíme pre svoje deti a pre svoju budúcnosť. Politici a vlády väčšinou žijú iba v politických cykloch, teda plánujú maximálne na štyri roky. Zabúdajú však neraz na to, že aby sme mali nielen Slovensko, ale celý svet obývateľný, musíme robiť aj dlhodobé opatrenia,“ upozornil vicepremiér Raši s tým, že nejde len o rozvojové krajiny, kde sú problémy s chudobou, so zdravotníctvom, s  vodou či s výživou, ale aj o rozvinuté krajiny ako Slovensko. „Aj naša spotreba a ekonomika sa musí zmeniť, aby bol celý svet udržateľný pre ďalšie generácie,“ dodal.

Zástupkyňa generálneho tajomníka OSN Amina J. Mohammedová z Nigérie, ktorá sa stála pri kreovaní Agendy 2030 od samého začiatku, sa venuje predovšetkým rozvojovým otázkam. Popri tom vyučuje rozvojovú prax na Kolumbijskej univerzite v New Yorku. Vicepremiér Raši jej prestavil inštitucionálne ukotvenie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj na Slovensku a prístup, ktorý naša krajina zvolila k plneniu jej cieľov.

„Vytvorili sme set národných priorít udržateľného rozvoja do roka 2030, ktoré sú prispôsobené špecifickým potrebám Slovenska a výzvam, ktorým čelí naša krajina. Na začiatku tohto roka sme zorganizovali participatívny proces s rôznymi aktérmi spoločnosti, medzi ktorými nechýbali ani predstavitelia znevýhodnených a marginalizovaných skupín. Presne podľa hesla, že nikto nesmie ostať bokom. Výsledkom je šesť priorít, ktoré budem dnes prezentovať na Politickom fóre na vysokej úrovni v OSN,“ uviedol Raši.

Sú to:

  • smerovanie k znalostnej, environmentálne udržateľnej a obehovej ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí,
  • vzdelanie pre dôstojný život,
  • dobré zdravie,
  • udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy,
  • znižovanie chudoby a sociálna inklúzia,
  • právny štát, demokracia a bezpečnosť.

Šesť národných priorít bude jadrom národnej rozvojovej stratégie do roka 2030, ktorá zintegruje rôzne rezortné stratégie a aspekty národného a regionálneho rozvoja, čím zaistí celovládny prístup k implementácii Agendy 2030.

Raši tiež zdôraznil potrebu zapojiť do napĺňania cieľov udržateľného rozvoja súkromný sektor a poslancov Národnej rady SR. „Témy, súvisiace s dlhodobým rozvojom Slovenska, by mali rezonovať naprieč celým politickým spektrom. Inšpiruje ma fínska parlamentná komisia pre budúcnosť, rád by som inicioval vznik podobného fóra aj u nás,“ vyjadril sa podpredseda vlády.

Mohammedová ocenila záujem Slovenska o zapojenie lokálnych a regionálnych aktérov pri implementácii cieľov udržateľného rozvoja, keďže približne 65 % zo 169 podcieľov Agendy 2030 sa nedá dosiahnuť bez zapojenia a koordinácie samospráv a regiónov.

Pozn.

 Podpredseda vlády SR Richard Raši je na týždňovej pracovnej ceste v USA, kde okrem účasti na Politickom fóre na vysokej úrovni (High-Levej Political Forum) v OSN absolvuje viacero pracovných stretnutí a rokovaní so zástupcami OSN a podnikateľmi v New Yorku a v Pittsburghu. Tam sa o. i. stretne s najvyšším vedením spoločnosti US Steel, prihovorí sa krajanom na Americkom slovenskom dni a navštívi katedru slovanských jazykov a štúdií na Pittsburghskej univerzite, kde sa vyučujú slovenské štúdiá, a múzeum slovenského rodáka Andyho Warhola.

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj je medzinárodný dokument, ktorý prijali všetky štáty OSN v septembri 2015. Je súhrnom globálnych záväzkov, ktorými medzinárodné spoločenstvo reaguje na najzávažnejšie výzvy súčasnosti, ako sú zmena klímy, chudoba, zvyšujúce sa ekonomické a sociálne nerovnosti alebo neudržateľnosť prevládajúcich vzorcov výroby a spotreby.

Zodpovednosť za Agendu 2030 je na Slovensku rozdelená medzi Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý zodpovedá za vnútroštátnu implementáciu, a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré zodpovedá za implementáciu v medzinárodnom prostredí.

Viac informácií nájdete tu:

https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/investicie/agenda-2030/index.html

Značky: