Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Po Technickej univerzite v Košiciach (TUKE) dnes vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová podpísala memorandá o spolupráci s ďalšími troma prestížnymi inštitúciami – Ekonomickou univerzitou v Bratislave (EUBA), so Slovenskou technickou univerzitou (STU) a s Univerzitou Komenského v Bratislave (UK).

„Ľudský potenciál je jeden z najcennejších kapitálov, aký Slovensko vôbec má. Podpora kvalitného vzdelávania je pre rozvoj a úspech našej krajiny kľúčová. Chceme, aby pre štát pracovali tí najlepší. Rozhodli sme sa urobiť viac preto, aby sme pre štát získali najlepších odborníkov – a treba začať už v školách. Študentom našich popredných univerzít chceme umožniť získať potrebné skúsenosti a prax a motivovať ich, aby svoje poznatky neskôr profesne rozvíjali v prospech Slovenska. Preto sme rozbehli úzku spoluprácu so špičkovými slovenskými univerzitami. Dnes som podpísala memorandá o spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, so Slovenskou technickou univerzitou a s Univerzitou Komenského,“ povedala vicepremiérka Veronika Remišová.

Memorandá o spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) podpísali s vicepremiérkou Remišovou za jednotlivé univerzity rektor STU Oliver Moravčík, rektor EUBA Ferdinand Daňo a prorektor pre informačné technológie na UK Michal Greguš.

Na základe memoránd budú odborné sekcie MIRRI SR zapájať študentov a odborníkov z akademického prostredia do štátnych projektov v oblasti eurofondov, inovácií, regionálneho rozvoja alebo štátneho IT.

„Univerzitné prostredie, jeho vedecký a inovačný potenciál chceme čo najviac zapájať do rozvoja a zlepšovania činností štátnej a verejnej správy. Poznatky študentov a odborníkov z univerzít budeme využívať napríklad pri tvorbe analýz a inovatívnych prístupov pri budovaní inteligentných regiónov a miest, napríklad aj v súvislosti s prejavmi klimatickej zmeny, v rozvoji štátneho IT a kybernetickej bezpečnosti a v ďalších oblastiach,“ povedal štátny tajomník MIRRI SR Dušan Velič.

Prvou z univerzít, s ktorou MIRRI SR v piatok 25. 11. podpísalo memorandum o spolupráci, bola Technická univerzita v Košiciach. Na pôde tejto inštitúcie je Univerzitný vedecký park Technicom, ktorého súčasťou je startupové centrum podporujúce malé a stredné hi-tech firmy.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.