Takzvaný „Google efekt“ alebo tiež tendencia nepamätať si informácie, ktoré sa dajú  jednoducho vyhľadať cez internet, sa v súčasnosti vyskytuje u väčšiny používateľov mobilných zariadení. Okrem informácií dostupných na internete si používatelia mobilných zariadení nepamätajú ani dôležité osobné informácie. Poukázala na to štúdia spoločnosti Kaspersky Lab, ktorej sa zúčastnilo 6000 respondentov starších ako 16 rokov z ôsmich krajín EÚ.

Štúdia odhalila, že väčšina európskych používateľov smartfónov si nepamätá kľúčové telefónne čísla, vrátanie čísiel svojich detí (53 %), ich škôl (90 %) či svojich pracovísk (51 %). Približne tretina respondentov si nespomenie ani na číslo svojho partnera, pričom si ale pamätajú telefónne číslo miesta, kde žili vo veku 10-15 rokov. Výsledky štúdie naznačujú, že neschopnosť zapamätať si dôležité informácie je spôsobená prenášaním zodpovednosti za ich zapamätanie na digitálne zariadenie, akým je napríklad smartfón. Necelá polovica respondentov (43 %) vo veku od 16 do 24 rokov uvádza, že ich smartfóny obsahujú všetko, čo potrebujú vedieť alebo si zapamätať.

DigAm-infographic-01_nowatExperti spoločnosti Kaspersky Lab tento fenomén nazvali digitálnou amnéziou. Ide o situáciu, keď používateľ zabudne informáciu akonáhle jej uložením a zapamätaním poveril svoje digitálne zariadenie. Štúdia ďalej zistila, že digitálnou amnéziou trpia ľudia všetkých vekových skupín a vyskytuje sa v rovnakej miere u žien a mužov. Mnohých používateľov by strata alebo ohrozenie dát uložených na digitálnych zariadeniach skutočne zasiahlo. Štyri z desiatich žien a rovnaký počet mladých ľudí vo veku od 16 do 24 rokov uviedlo, že by ich mrzela strata spomienok, ku ktorým by už nikdy nemali prístup. 25% žien a 38% mladých by pri strate dát boli úplne zúfalí, keďže ich digitálne zariadenie je jediným miestom, na ktorom majú fotky a kontakty uložené.

DigAm-infographic-03_nowat
Napriek narastajúcej závislosti na digitálnych zariadeniach ako strážcoch spomienok, a emocionálnemu dôsledku v prípade ich straty, štúdia ukázala, že spotrebitelia svoje zariadenia adekvátne nechránia. Nedostatočne chránené sú najmä smartfóny a tablety. Iba tretina používateľov má na svojom smartfóne (a iba štvrtina na tablete) nainštalované dodatočné IT zabezpečenie. 21% používateľov nechráni svoje zariadenie žiadnym dodatočným zabezpečením.

David Emm_ Kaspersky_nowat„Mobilné zariadenia obohacujú náš život, ale zároveň umožňujú existenciu digitálnej amnézie. Už sa neunúvame zapamätať si detaily ako telefónne čísla našich blízkych, pretože na ich získanie potrebujeme doslova iba kliknutie. 86% ľudí uviedlo, že v našom stále viac a viac prepojenom svete potrebujú príliš veľa čísiel, adries a iných údajov na to, aby si ich zapamätali. Cieľom spoločnosti Kaspersky Lab je pomôcť používateľom porozumieť rizikám, ktorým je ich digitálne zariadenie vystavené a nabádať ich k používaniu bezpečnostného softvéru, ktorý ich dáta ochráni,“ hovorí David Emm, bezpečnostný analytik spoločnosti Kaspersky Lab.

 

Značky: