Na tlačovej konferencii  tesne po druhom zasadaní Digitálnej koalície sa jej zástupcova vyjadrili k tomu, ako si predstavujú riešenie problému nedostatku IT odborníkov na Slovensku.

Základom je to, že bola nadviazaná spolupráca s univerzitami v Minsku, kde sa pripravuje okolo 150 študentov. Tí budú študovať prvé tri roky na Ukrajine vysokú školu technického smeru. Ako tretiakom sa im ponúkne možnosť vstúpiť do spoločného študijného programu medzi ukrajinskou a slovenskou univerzitou. Štvrtý ročník študujú predmety stále na ukrajinskej univerzite, ale už predmety, ktoré im vybrali slovenské firmy, ktoré ich v budúcnosti budú zamestnávať. Letnú prax potom absolvujú už v slovenských firmách, pričom medzitým sa na Ukrajine učia po slovensky. Piaty ročník absolvujú na slovenskej univerzite, naučia sa hovoriť po slovensky a v podstate ako hotoví odborníci sa zamestnajú vo vybranej slovenskej firme. Nemusí ísť len o IT firmy, týchto špecialistov potrebujú aj iné spoločnosti.

Peter Pellegrini hovoril tiež o tom, ako sa musí naša ale aj európska legislatíva pripraviť na radikálne zmeny ako je napr. zdieľaná ekonomika. Súčasťou Digitálnej koalície je napr. aj firma Uber a je to aj preto, aby sa princíp zdielanej ekonomiky pevnejšie dostal do našej ekonomiky. Hovorilo sa tiež o tom, či zdaňovať prácu robotov, ako je to so sieťami 5G a inteligentnými mestami a my sme sa aj pýtali na to, ako sa môže niekto stať členom Digitálnej koalície.

Pripomeňme, že novo pristupujúcim členom Digitálnej koalície je napr. spoločnosť Orange Slovensko a tiež prvé mesto, ktorým Kežmarok. Celá dianie sme zachytili v našom videu.

 

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.