Aktuálne beží už druhý ročník O2 Športovej akadémie Mateja Tótha (O2 ŠAMT). Popri príprave na majstrovstvá Európy sa olympijský víťaz Matej Tóth totiž venuje aj športovej príprave mladej generácie v O2 Športovej akadémii Mateja Tótha. My sme sa boli pozrieť v Banskej Bystrici na to, ako takéto športovanie s deťmi naozaj vyzerá.

Cieľom akadémie je rozvíjať všeobecné pohybové ako aj mentálne danosti detí už v rannom veku, aby mali dobré základy na akýkoľvek šport, pre ktorý sa v neskoršom veku rozhodnú.

Akadémia pomocou prepracovanej metodiky a školených trénerov poskytuje deťom športový základ, ale aj motiváciu a pozitívny vzťah k pohybu. Doteraz sa do tohto projektu zapojilo viac ako 1200 detí z celého Slovenska na viac ako 70-tich školách. Cieľom je priviesť deti k športu, aby mali z cvičenia radosť a to všetko urobiť v správnom čase – na základných školách na prvom stupni.

Ako sme v Banskej Bystrici na hodine športu videli, začína sa rozcvičkou, nasledujú cviky zamerané na zlepšenie dýchania, vnútro-brušného tlaku, aby sa deti správne hýbali a mali rovné chrbáty. Prechádza sa na cviky zamerané na kondíciu a zlepšenie motoriky či celkové zvýšenie sily vo forme hier alebo prekážkových dráh. Posledných 10 minút hodiny sa venuje voľnej hre či cvičenie zamerané na koncentráciu a na záver je uvoľnenie.

Akadémii sa darí skvalitniť aj proces telesnej výchovy na školách, čo má dosah aj na ostatných žiakov, nielen tých, ktorí sú do Akadémie zapojení. Do procesu sú okrem vyškolených trénerov zapojení najbližší Matejovi spolupracovníci, fyzioterapeuti i detská psychologička. Ako sme videli na Základnej škole v Banskej Bystrici na Spojovej ulici, deti veľmi radi cvičia spolu s Matejom Tóthom, je ich jednoznačnou inšpiráciou a pozitívnym príkladom. Celkovo je tu na cvičenie nahlásených až 25 detí.

Olympijský víťaz v chôdzi na 50 km, Matej Tóth

Spoločnosť O2, ktorá je generálnym partnerom akadémií a v rámci platformy Dobrá vec umožní vznik Športových akadémií na ďalších školách na celý budúci školský rok zadarmo. Široká verejnosť má možnosť hlasovať za Dobrú vec a to zriadenie 40 Akadémií na konkrétnych školách. Čím viac ľudí sa do hlasovania za danú školu zapojí, tým je to pre možnosť výhry lepšie.

Ako teda postupovať?

Školu zaregistrovať cez platformu www.dobravec.o2.sk. Tým sa zaradíte do súťaže o zriadenie jednej zo 40-tich O2 Športových akadémií Mateja Tótha na pôde základných škôl v budúcom školskom roku 2018/2019. Školu do súťaže môže prihlásiť len riaditeľ školy alebo ním poverená osoba. V každom kraji vyhrá Akadémiu 5 základných škôl. O výsledkoch rozhodne široká verejnosť vrátane učiteľov, rodičov i detí. Súťaž prebieha do 30. júna 2018 dokedy treba školu prihlásiť a aj hlasovať za ňu.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.