Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Xerox oznámila, že jej multifunkčné tlačiarne dokážu teraz vďaka vylepšenej technológii ConnectKey prácu v kancelárii zjednodušiť ešte viac.

Spolu 14 multifunkčných tlačiarní z radu i-Series s technológiou ConnectKey je vybavených predinštalovanými aplikáciami, ktoré urýchlia všetky kancelárske práce spojené s tlačou (kopírovanie, skenovanie…) a zefektívnia prácu medzi jednotlivými užívateľmi.

„Predstavte si multifunkčnú tlačiareň, ktorá dokáže preložiť dokument do viac ako 35 jazykov, prispôsobí sa konkrétnym potrebám zákazníka a podnikaniu danej firmy,“ hovorí Ondrej Vltavský, produktový manažér spoločnosti Xerox. „Multifunkčné tlačiarne z radu i-Series s technológiou ConnectKey tieto a mnohé ďalšie služby poskytujú. To umožňuje firmám tlačiarne využívať aj nad rámec tlače, skenovania, faxovania a kopírovania a dáva našim obchodným partnerom potrebné nástroje na získanie nových zdrojov príjmu.“

Multifunkčné tlačiarne postavené na platforme ConnectKey – kombináciou technológie a softwaru – ponúkajú malým a stredným firmám podstatnú výhodu. Tlačiarne Xerox s technológiou ConnectKey boli nedávno ocenené spoločnosťou IDC. 

Rozšírené funkcie multifunkčných tlačiarní

Multifunkčné tlačiarne z radu i-Series s technológiou ConnectKey sa prostredníctvom cloudu dokážu prispôsobiť každému podnikaniu a umožňujú tak firmám držať krok so súčasnými obchodnými trendmi, výzvami a príležitosťami:

  • Nová prekladateľská aplikácia Xerox Easy Translation Service pomáha partnerom a spoločnostiam stať sa nezávislými na trhu jazykových služieb a technológií. Jedinečné riešenie umožňuje užívateľom skenovať dokumenty prostredníctvom multifunkčnej tlačiarne, tlačiť obrázky priamo z mobilného telefónu a nahrávať ich na web. Aplikácia rýchlo preloží všetky dôležité obchodné dokumenty do viac ako 35 jazykov, čím firmám poskytuje konkurenčnú výhodu a partnerom pomáha vytvárať príležitosti na získanie nových zdrojov príjmu.
  • Xerox App Studio 3.0 umožňuje partnerom prispôsobiť si multifunkčnú tlačiareň presne na mieru svojim potrebám pomocou jednoduchých šablón, ktoré zmenia a upravia užívateľské rozhranie pre synchronizáciu daných obchodných procesov. Na sofistikovanejšie úpravy je možné využiť Personalized Application Builder (PAB) program, ktorý užívateľov prepojí s ich partnermi, a vytvorí pre nich úplne jedinečné aplikácie, ktoré budú presne zodpovedať požiadavkám ich pracovného postupu.

Tlač priamo z mobilného telefónu

Na základe výskumu spoločnosti IDC až 40% užívateľov smartfónov a 35% užívateľov tabletov nevie, ako tlačiť zo svojich zariadení. Vďaka jednoduchému prístupu k digitálnemu obsahu prostredníctvom mobilných zariadení je však zrejmé, že mobilnú tlač čaká v nasledujúcich dvoch rokoch dramatický vzostup. Multifunkčné tlačiarne z radu i-Series s technológiou ConnectKey dávajú zamestnancom nástroje na tlač z mobilných zariadení prostredníctvom predinštalovaných aplikácií priamo v užívateľskom rozhraní.

  • S aplikáciou @PrintByXerox App, bezplatným mobilným cloudovým riešením, môžu zamestnanci a ďalší užívatelia tlačiť na multifunkčnej tlačiarni dokumenty zo všetkých svojich mobilných zariadení, iba pomocou svojej emailovej adresy a bez akejkoľvek podpory IT.
  • QR kód aplikácie umožňuje užívateľom prepojiť multifunkčnú tlačiareň s ConnectKey so snímkou QR kódu z mobilného telefónu alebo tabletu a bez námahy tlačiť a skenovať dokumenty.

Jednoduchší prístup ku cloudovým službám prostredníctvom aplikácií

Galéria aplikácie Xerox App Gallery je prednastavená priamo v užívateľskom rozhraní tak, aby užívateľom umožnila jednoduchý prístup k celému radu aplikácií od spoločnosti Xerox a jej partnerov.

Mobilná aplikácia Mobile Link App, ktorá je k dispozícii pre iOS a Android, umožňuje užívateľom jedným dotykom prepojiť svoje mobilné zariadenie s multifunkčnou tlačiarňou Xerox. S jej pomocou je možné na diaľku posielať dokumenty na fax, email a na cloudové úložiská, ako sú Box, Dropbox a Google Drive. S novou funkciou je navyše možné tiež upravovať fotografie dokumentov vyhotovené na mobilných zariadeniach tak, aby ich pracovníci mohli rovno odoslať na príslušné oddelenia.

„Ak chcete uspieť v dnešnom obchodnom prostredí, musíte byť schopní poskytnúť svojim zákazníkom služby nad rámec hardwaru,“ hovorí Stefan Nilsson, CEO spoločnosti Foxway International a partner vývoja aplikácií v spoločnosti Xerox. „Vďaka integrácii technológie ConnectKey a cloudu aplikácie Foxway s programom PAB majú naši koncoví zákazníci k dispozícii nové funkcie a s nimi aj nové možnosti.“

Väčšia bezpečnosť

Technológia Xerox ConnectKey aj naďalej poskytuje ochranu pred vnútornými a vonkajšími hrozbami. Zabezpečená tlač, skenovanie, šifrovanie a zmazanie tlačovej úlohy pri zapnutí zabezpečujú, že všetky dokumenty firiem zostávajú dôverné a chránené proti úniku citlivých informácií.

Dostupnosť

Nové multifunkčné tlačiarne z radu i-Series s technológiou ConnectKey sú teraz dostupné celosvetovo.

Značky: