Kyberšikana, nevhodný obsah, internetová závislosť detí či anonymita sú rizikami online sveta, ktoré sa týkajú aj Slovenska. Dôkazom je prieskum spoločnosti Orange.

Ten okrem iného poukazuje na to, že až 64% starších detí si prezerá erotické stránky. Takéto správanie svojich ratolestí však pripúšťa iba štvrtina rodičov. Mladistvým nie sú cudzie ani drogy. Podľa výsledkov prieskumu si 41% z nich rozširuje svoje vedomosti v tejto oblasti práve pomocou internetu. Aj tieto čísla ukazujú, že pomerne nízke percento rodičov si je vedomých toho, ako deti čas na internete trávia,“ hovorí garantka projektu e-deti a detská psychologička Mária Tóthová-Šimčáková.

Ochrana detí pred rizikami využívania internetu, mobilov či televízie je univerzálny problém, ktorý zaujíma viac ako polovicu rodičov. Avšak, deti a mladí sú v porovnaní s nimi vo výraznom predstihu v používaní komunikačných technológií. Rodičia si tak často ani nemajú šancu uvedomiť niektoré riziká, ktoré môžu deťom v online svete hroziť a znižujú sa tak aj ich možnosti usmernenia či kontroly v tejto oblasti. Navyše si častokrát myslia, že vedia, ako ich deti trávia čas v online prostredí, no nemusí to byť celkom pravda. Nielen pre nich je určená webová stránka www.e-deti.sk, kde nájdu užitočné rady a tipy o bezpečnom používaní internetu a komunikačných technológií. Stránka prináša odborné rady, videá či zaujímavé tipy.

Rodičia môžu chrániť detí aj pomocou praktického nástroja – služby Norton Family od Symantecu. Ide o aplikáciu, ktorá rodičom umožňuje mať prehľad o nežiadanej aktivite v počítači, v mobiloch či tabletoch a pomáha tak eliminovať riziká virtuálnej komunikácie.

Roman Kadlec

Roman Kadlec
Testujem inteligentné hodinky, robotické vysávače, smartfóny a herné zariadenia. Sledujte ma na sociálnych sieťach @roman_fitit