Visa oznámila vylepšenie služby Verified by Visa.

Je to globálne riešenie, navrhnuté pre zabezpečenie platieb a zaistenia toho, že platbu vykonáva oprávnený majiteľ účtu Visa. Aktualizácia poskytne finančným inštitúciám a obchodníkom množstvo dát, aby mohli lepšie overiť spotrebiteľa a znižuje riziko podvodných transakcií, ktoré sú realizované prostredníctvom mobilného či PC prehliadača, aplikáciou alebo inými pripojenými zariadeniami. Súčasťou aktualizácie je zavedenie podpory pre 3-D Secure 2.0, bezpečnostnej platformy ďalšej generácie, technológie, ktorej priekopníkom bola Visa, a ktorá je základom služby Verified by Visa.

Inovovaná technológia, ktorá stojí za 3-D Secure 2.0 poskytuje pre vydavateľov a obchodníkov viac nástrojov na prispôsobenie overovacieho procesu tak, aby bola zákaznícka skúsenosť jednoduchá a rýchla. Vďaka toku informácií, možnosti zdieľať dáta a spolupráci medzi vydavateľmi kariet a obchodníkmi v reálnom čase, môžu obidve strany využívať veľké množstvo transakčných atribútov (napr. typ zariadenia, dodacia adresa). To umožňuje obchodníkom a finančným inštitúciám overovať zákazníkov omnoho presnejšie v reálnom čase. Štúdie ukazujú, že čas dokončenia objednávky môže byť znížený o 85%, miera tzv. „opustenia košíka“ sa znižuje o 70%.

,,Technológia overovania prešla od čias magnetických pásikov a podpisov dlhú cestu. Tak, ako sa zmenil spôsob ako platíme, tak bolo potrebné prinášať aj inovácie ako transakcie zabezpečiť. Veľká väčšina Európanov použila mobilné zariadenie na vykonanie platieb, avšak obavy o bezpečnosť a z rizika podvodov stále často pretrvávajú ,” hovorí Marcel Gajdoš, riaditeľ Visa pre SR a ČR.

,,Prácou na rozvoji 3-DS 2.0, sme schopní ponúknuť vylepšenú službu autentifikácie, ktorá robí platby rýchlejšie a bezpečnejšie. Európskym predajcom môže pomôcť s pretrvávajúcim problémom nedokončených nákupov pred platbou v prostredí internetového obchodu. Táto aktualizácia takisto poskytuje všetky potrebné nástroje, na splnenie požiadavky smernice PSD2 o platbách kartou – čo je benefit, ktorý by nemal zostať bez povšimnutia,“ dodáva Marcel Gajdoš.

Aby mali vydavatelia a obchodníci dostatok času na testovanie, pilotnú prevádzku, vyladenie a plnohodnotné spustenie, budú platiť súčasné pravidlá pre transakcie využívajúce 3-D Secure až do apríla 2019. V súčasnosti obchodníci a vydavatelia kariet pracujú na implementácií a Visa očakáva prvé spustenia ku koncu druhej polovice roku 2017. Visa bude na podpore 3-D Secure 2.0 aj naďalej spolupracovať s partnermi a klientami na celom svete, a zameria sa na zvyšovanie platobnej bezpečnosti a autorizácie tak, aby zabezpečila bezproblémový zážitok z digitálnych platieb.

Vylepšená funkcia viacerých zariadení pomôže chrániť zákazníkov, nech sa rozhodnú platiť kdekoľvek a akokoľvek. Štúdia Visa o digitálnych platbách z roku 2016, ktorej sa zúčastnilo viac ako 36 000 európskych spotrebiteľov ukázala, že pravidelne platí s mobilným zariadením trikrát viac spotrebiteľov  ako v roku 2015 (54% v porovnaní s 18%). V budúcnosti tieto zlepšenia pomôžu ľahšej integrácií platobných technológií do Internetu vecí (IoT). Podľa odhadu spoločnosti Gartner bude v roku 2020 pripojených viac ako 20,8 miliárd zariadení. Zlepšená, na risku založená autentifikácia, zníži úroveň rizikových situácií tým, že zredukuje kroky požadujúce verifikáciu vyššej úrovne ako statické heslo, alebo PIN, pri platbách z akéhokoľvek zariadenia

Značky: