Společnost VMware na konferenci VMworld 2016 představila nový přístup ke sjednocené správě koncových bodů pro Windows 10, společně s novými funkcemi pro VMware Horizon a VMware Workspace ONE.

Tyto novinky pomáhají vylepšit digitální pracovní prostředí a vyřešit výzvy týkající se podpory stále narůstající mobilní pracovní síly, která požaduje kdykoli a odkudkoli přístup ke všem aplikacím prostřednictvím libovolného zařízení.

Vývoj aplikací klient – server na cloudové a mobilní aplikace je výzvou pro všechny typy firem. K tomu se přidává ještě komplikace v podobě konzumerismu koncových zařízení, proto firmy stále častěji využívají digitální pracovní prostředí pro jednodušší přístup ke správě, doručování a využívání aplikací z cloudu. Digitální pracovní prostředí od VMware využívá principu „jednoduchost pro uživatele, bezpečnost pro firmu“ a sdružuje všechna zařízení, aplikace a služby a zajišťuje jejich bezpečnou správu prostřednictvím sjednoceného přístupu a identity. S přechodem na Windows 10 a jeho mobilní platformu bude potřeba škálovat Windows 10 desktopy a aplikace, zajistit podporu pro starší aplikace a integraci s neustále se rozšiřujícím ekosystémem mobilních aplikací. Potřeba bezpečného digitálního pracovního prostoru se tak stane nevyhnutelnou.

„Věříme, že zabezpečené digitální pracovní prostředí s přístupem na základě identity nabízí obrovské příležitosti pro doručování libovolných aplikací na jakékoli zařízení, především v souvislosti s tím, jak firmy přechází na Windows 10 a stále častěji nabízejí zaměstnancům nástroje pro zvýšení produktivity založené na cloudu, jako je například Office 365,“ řekl Sanjay Poonen, výkonný viceprezident a generální ředitel divize výpočetních řešení pro koncové uživatele a ředitel globálního marketingu a komunikace ve společnosti VMware. „Digitální pracovní prostředí od VMware využívá vedoucí technologii AirWatch a Horizon spolu se správou identity a dokáže okamžitě pomoci s řešením základních výzev, se kterými se dnes firmy potýkají, jako je nasazení Windows 10. Navíc plánujeme další fázi digitálního pracovního prostředí, která povede k zásadní změně paradigmatu v oblasti správy koncových zařízení.“

Moderní přístup ke sjednocené správě koncových zařízení pro Windows 10

Analytická společnost Gartner uvádí, že „budoucnost správy koncových zařízení představuje konsolidace nástrojů pro správu tradičních PC a mobilních zařízení, protože běžná infrastruktura pro správu se vyvíjí napříč oběma typy zařízení.“

Zastaralé on-premise modely pro správu koncových zařízení jsou nevhodné vzhledem k nesourodé správě a složitým procesům určeným upraveným desktopům a aplikacím klient-server. S tím, jak jsou osobní počítače stále častěji využívány mimo firemní síť a pro přístup ke cloudovým službám, potřebují firmy moderní řešení určené pro éru mobility a cloudu. Nová technologie od VMware, která představuje další fázi digitálního pracovního prostředí, nabídne pokročilou sjednocenou správu koncových zařízení a technologii pro zabezpečení správy mobilních zařízení a desktopů. Technologie rozšiřuje stávající správu Windows 10 o funkce pro řízení životního cyklu PC včetně nastavení, distribuce softwaru, úprav operačního systému a bezpečnosti. Od základu tak mění paradigma pro správu koncových zařízení za využití moderní platformy pro cloud a mobilitu. Díky tomu může IT oddělení rychleji nasadit úpravy zabezpečení a aktualizace operačního systému, spolehlivěji instalovat software a konsolidovat provozní procesy napříč všemi zařízeními – na i vně domény. Díky integraci správy životního cyklu PC s moderní správou podnikové mobility dokáže technologie VMware pro sjednocenou správu koncových zařízení snížit náklady na řízení přechodu na Windows, zabezpečit koncová zařízení a data na jakékoli síti v rámci jakékoli aplikace a zajistit vysoce kvalitní a stabilní uživatelský zážitek pro jakékoli zařízení.

„Zákazníci uvádějí, že správa různých konzolí pro všechna jejich koncová zařízení je stále komplikovanější,“ řekl Orion Hindawi, spoluzakladatel a CEO společnosti Tanium. „Co potřebují, je jednoduché řešení, které si dokáže poradit s věcmi jako je cloud, virtualizace a mobilita. Aby mohli odvádět lepší práci, potřebují zjednodušit procesy.“

VMware Horizon: Vyšší výkon s šestinásobnou redukcí datového přenosu

Se zvyšující se digitalizací zaměstnanců umožňuje VMware Horizon firmám zajistit přístup k personalizovaným desktopům a aplikacím kdykoli a odkudkoli prostřednictvím digitálního pracovního prostředí. Nové inovace a rozšířený ekosystém partnerů poskytujících řešení ověřená společností VMware vznikly s cílem přizpůsobit se éře mobility a cloudu a pomoci zákazníkům snížit náklady a složitost správy a doručování aplikací a desktopů. Rozšířené funkce v rámci VMware Horizon poskytují podporu pro zákazníky všech velikostí.

Klíčové novinky v rámci VMware Horizon:

  • Lepší funkce v rámci Blast – VMware Blast Extreme protokol zajistí lepší výkon s šestinásobnou redukcí datového přenosu obrazu a patnáctiprocentní redukcí přenosu zvuku pro zajištění bohatého uživatelského zážitku pro koncové uživatele využívající vizualizované Windows aplikace a desktopy. Nová podpora technologie Riverbed v rámci Horizon 7 rozšíří rychlost přístupu pro koncové uživatele WAN a v případě 3D grafických aplikací pomůže Horizon 7 při použití s NVIDIA GRID snížit latenci až o 24 milisekund. V neposlední řadě nabídne Horizon 7 podporu pro Swiftpoint myš při využívání virtuálních desktopů a aplikací na iPadech a dalších iOS zařízeních.
  • Vysoce výkonná dostupná zařízení – Rozšiřující se seznam zařízení s podporou pro Blast protokol bude zahrnovat nově ověřené tenké a zero klienty Dell, HP a iGEL, spolu s technologickou ukázkou podpory pro Raspberry Pi. Díky tomu získají zákazníci flexibilitu využívat Blast k doručení vysoce kvalitních Horizon 7 nebo Horizon Air desktopů a aplikací využívajících hardware ke snížení celkových nákladů na poskytování a správu podnikových desktopů.
  • Cloudově řízená plug-and-play zařízení – Nově ověřená zařízení pro Horizon Air hybrid Mode od Dell, EMC HitachiData Systems a QCT podpoří rychlé nastavení a zajištění virtuálních desktopů a aplikací. Horizon Air poskytuje plnou správu životního cyklu desktopů a aplikací z cloudu, čímž výrazně minimalizuje čas potřebný pro nastavení a konfiguraci a umožní automatické cloudově řízené aktualizace.

Značky: