Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Tohoročnú výzvu pre malé projekty 2021 Fondu SK-NIC započína Medzinárodný deň detí. Od dnešného dňa majú záujemcovia presne 45 dní na zaslanie žiadosti o poskytnutie finančnej podpory z nášho fondu. V ňom je opäť pripravených 100 000 EUR pre inovatívne nápady slovenských šikovných hlavičiek.

Aj v tejto výzve môže jeden projekt získať podporu v rozmedzí od 2 500 do 10 000 EUR pričom žiadosti prijíma SK-NIC jedine elektronicky, a to prostredníctvom portálu darca.sk. Časová lehota uplynie o polnoci dňa 15. júla 2021.

Témy aj tento rok obmenili len čiastočne. Stálica spomedzi tém – vzdelávanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií sa teší mimoriadnej obľube, preto sa ju rozhodli vyhlásiť už po štvrtý raz.

Novinkou je však podpora malých a stredných podnikov na ich ceste do online sveta. SK-NIC by radi podporili také projekty, ktoré majú dosah na širšiu skupinu ľudí, nakoľko nie je ich cieľom „len“ hardvérovo vybaviť žiadateľov. Podrobnejšie usmernenie alebo aj „návod ako uspieť“ nájdete v dokumente Metodika hodnotenia na webe SK-NIC.

Tretiu tému považuje SK-NIC za mimoriadne aktuálnu nakoľko je takmer každý z nás dennodenne vo virtuálnom svete a ten je nepopierateľne plný hoaxov. Preto by radi medzi projektami našli aj také, ktoré sú zamerané na potláčanie falošných správ a konšpirácií na internete.

Ak ste o podporu z Fondu SK-NIC už žiadali, alebo ste v tom úplný nováčik, navštívte webové sídlo SK-NIC, kde nájdete všetky dôležité informácie ako aj zoznam často kladených otázok pre žiadateľov. V prípade potreby sa môžete obrátiť na Nadáciu Pontis, ktorá je poverená procesom zberu žiadostí a vyhodnocovaním projektov.

Značky: