Memorandum IT Asociácie Slovenska, Republikovej únie zamestnávateľov a Slovenskej informatickej spoločnosti chce pomôcť k zvyšovaniu počítačovej gramotnosti.

Krajiny celej Európy sa pripravujú na štvrtú priemyselnú revolúciu a digitálnu transformáciu podnikov vo všetkých odvetviach. Postupne predstavujú národné stratégie, svoju víziu dnes predstavili aj zástupcovia ITASu, Repblikovej únie zamestnávateľov a Slovenskej informatickej spoločnosti.

Mário Lelovský, prezident ITASu, varuje, že zamestnanosť čelí 4 výzvam. Sú to digitalizácia, robotizácia, migrácia a starnutie. Práve digitalizácia a robotizácia sa podľa jeho slov podpíše pod to, že až 35% súčasných pracovných miest vo výrobe, logistike a v rámci kontroly kvality bude zrušených. Očakáva sa však, že vznikne až 50% nových miest, ktoré budú vyžadovať novú kvalifikáciu a základné až nadpriemerné znalosti IT.

Príkladom, z globálneho hľadiska, je napr. spoločnosť Foxconn, ktorá počas najbližších 5 rokov prepustí takmer polovicu svojich zamestnancov zo segmentu výroby. Bude však potrebovať obsadiť nové pracovné miesta v marketingu a zákazníckej podpore.

ecdl_tlacovka_05

Mário Lelovský, prezident ITASu, varuje, že zamestnanosť čelí 4 výzvam

Vodičák na počítač

ITAS chce podľa Lelovského pripraviť Slovensko na digitalizáciu prostredníctvom projektu IT akadémie, ktorý už rok leží na ministerstve školstva. Druhým projektom je „vodičský preukaz na počítač„, certifikát ECDL (European Computer Driving Licence – Európsky vodičský preukaz na počítače).

Tento certifikát môže na Slovensku vydávať iba nezisková organizácia, Slovenská informatická spoločnosť. Jej predseda, Milan Ftáčnik, hovorí: „Deti treba učiť okrem čítania a písania aj základy digitálnej gramotnosti.

V rámci celej Európskej únie totiž tieto schopnosti chýbajú minimálne polovici obyvateľov, 20% nemá ani základy. Ftáčnik verí, že by to ECDL – vodičák na počítač mohol zmeniť. Zároveň môže pomôcť vytvoriť systém objektívneho hodnotenia IT zručností.

Slovenská informatická spoločnosť totiž spoločne s IT Asociáciou Slovenska a Republikovou úniou zamestnávateľov podpísali memorandum, ktoré hovorí o tom, že zamestnávatelia budú tieto certifikáty akceptovať.

ecdl_tlacovka_06

Milan Ftáčnik, predseda Slovenskej informatickej spoločnosti, hovorí: „Deti treba učiť okrem čítania a písania aj základy digitálnej gramotnosti.“

Čo to má priniesť?

Podľa Ftáčnika ich prínos spočíva v tom, že ECDL funguje v rámci celej Európy a je teda platný vo všetkých európskych krajinách. Druhú výhodu vidí v tom, že v rámci testovania sa, je používateľ podrobne ohodnotený a presne vie, kde má slabiny.

Z certifikátu to vyčíta aj zamestnávateľ, ktorý v prípade potreby môže poslať zamestnanca na zdokonalenie konkrétnych schopností. Tento certifikát by mal na základe memoranda slúžiť ako potvrdenie IT zručností, ktoré si napíšete do životopisu. Presa len, mnohí z nás zvyknú preháňať, aj keď niekedy je to nevedomky.

ITAS aj Slovenská informatická spoločnosť chcú v blízkej budúcnosti systematicky preškoliť učiteľov a v priebehu 2 rokov až 400 študentov. Následne chcú systematicky pokrývať všetky stredné školy a pomôcť aj pri preškolení nezamestnaných ľudí, aby získali digitálne zručnosti a mohli sa uplatniť na trhu práce.

Memorandum a jeho aplikácia majú za cieľ:

  • umožniť zamestnávateľom lepšie identifikovať, aké digitálne zručnosti uchádzať o zamestnania má a to na základe dôveryhodného certfikátu
  • umožniť zamestnancom, aby sa dokázali lepšie presadiť na pracovnom trhu tým, že vedia objektívne preukázať svoje zručnosti
  • motivovať študentov, uchádzačov o zamestnanie aj zamestnancov, aby sa v týchto zručnostiach zdokonaľovali, zvyšujúc tak svoju zamestnateľnosť aj produktívnosť

Viac o certifikáte nájdete na oficiálnom webe ECDL.sk, prípadne na stránke informatika.sk.

Značky: