Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vodík sa môže stať energonosičom budúcnosti.

Slovensko chce jeho potenciál využiť aj na budúcoročnej svetovej výstave Expo Dubaj a predstaviť svetovej verejnosti ucelený vodíkový program a aktivity, ktoré sa v tejto oblasti na Slovensku rozbehli. „Pre svetovú pandémiu sa konanie tohto medzinárodného významného podujatia posunulo o rok. Slovensko tak má priestor doplniť národný pavilón aj o prezentáciu tejto dynamicky rozvíjajúcej sa oblasti,“ vysvetlil vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík. Dubajská výstava môže na budúci rok prispieť k naštartovaniu svetovej ekonomiky po koronakríze. Organizátori predpokladajú, že v priebehu pol roka sa výstavy zúčastní niekoľko miliónov ľudí. Pre slovenských podnikateľov tak bude unikátnou globálnou platformou a exkluzívnym prezentačným kanálom. Účasť na výstave im môže priniesť reálne výsledky, nové kontakty a kontrakty.

Výstava Expo Dubaj sa uskutoční v novom termíne od 1. októbra 2021 do 31. marca 2022. Zúčastní sa jej vyše 190 krajín, nadnárodné spoločnosti, vzdelávacie inštitúcie a mimovládne organizácie. Zatiaľ žiadna z krajín pre pandémiu účasť neodvolala. Aj svojou účasťou krajiny, či už ekonomicky vyspelé alebo rozvojové, deklarujú spolupatričnosť a vyjadrujú globálnu solidaritu v boji s pandémiou. Svetová výstava v Dubaji je tzv. veľké Expo, ktoré sa koná iba raz za päť rokov. Prvýkrát bude takáto výstava v arabskom svete. Jej hlavnou myšlienkou je „Spájanie myšlienok, vytváranie budúcnosti“, podtémou určenou pre Slovenskú republiku, na ktorú bude zameraná naša prezentácia, je „Mobilita“. Ministerstvo hospodárstva pracuje na obsahovom koncepte slovenskej expozície v oblasti mobility v širšom zmysle, predovšetkým však so zreteľom na tému vodíkového pohonu, leteckého priemyslu a kozmonautiky. Účasť na výstave zabezpečuje rezort spolu s agentúrou SARIO. Prihlásiť sa je možné prostredníctvom formuláru na adrese https://www.mhsr.sk/ministerstvo/expo-dubaj-2020-1/zaujem-o-ucast.

Záujemcovia sa budú môcť prezentovať v stálej expozícii, ale aj v rotačných expozíciách. Vicepremiér R. Sulík v tejto súvislosti vyzýva podnikateľov, start-upistov a zástupcov vedeckej a akademickej obce, aby neváhali a využili možnosti, ktoré výstava Expo Dubaj ponúkne. Presunutie začiatku výstavy dáva podľa vicepremiéra „možnosť na lepšiu prípravu prezentácie Slovenska ako vyspelej európskej krajiny, ktorá využíva moderné technológie, rešpektuje vysoké enviromentálne požiadavky a podporuje vedu a výskum.“ Pripomenul, že ak organizátorov osloví niektorí z projektov v národných pavilónoch, budú môcť tri roky v tejto ázijskej krajine pokračovať vo výskume a uplatnení ich podnikateľského zámeru na náklady vlády SAE.

Značky: