Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • V medzinárodnom meradle je iba 16 percent ľudí úplne spokojných s množstvom voľného času.
  • Najvyššie percento osôb spokojných s množstvom voľného času má Amerika, Kanada a Veľká Británia; v Rusku a v Japonsku je najvyššie percento nespokojných.
Veľké množstvo ľudí sa sťažuje na rýchle životné tempo. Avšak zistenia zverejnené spoločnosťou GfK poukazujú na to, že v medzinárodnom meradle väčšina ľudí, konkrétne 58 percent vyhlasuje, že je s množstvom voľného času úplne alebo takmer spokojných. 

V 22 skúmaných krajinách tvrdí 16 percent ľudí starších ako 15 rokov, že je úplne spokojných s množstvom voľného času a 42 percent hovorí, že je v tomto ohľade takmer spokojných. Celkovo iba 18 percent ľudí je nespokojných a z toho 4 percentá uvádzajú, že nie sú s množstvom voľného času spokojní vôbec. Zvyšná štvrtina (24 percent) sa k tejto téme vyjadruje neutrálne. 

Tieto údaje sú veľmi cenné pre všetky obchodné organizácie ponúkajúce produkty alebo služby zamerané na voľný čas a oddych, pretože na základe toho je možné upresniť reklamné posolstvo tak, aby čo najúčinnejšie oslovovalo jednotlivé skupiny. Napr. ľudia, ktorí sú s množstvom voľného času najmenej spokojní, pravdepodobne zareagujú na ponuky týkajúce sa čo najlepšieho využitia voľného času, ktorého majú málo alebo na ponuku aktivít, ktoré sa dajú prispôsobiť nepravidelnému využívaniu voľného času. 

V spokojnosti s množstvom voľného času vedú Američania
Obsah pojmu „voľný čas“ je bezpochyby v rôznych kultúrach rôzny a dokonca aj rôzni ľudia sa naň pozerajú rôzne. Napriek tomu však spokojnosť ľudí v rôznych krajinách s množstvom voľného času – nech už ho vnímajú akokoľvek – poskytuje porovnateľné poznatky. 

GfK-Infographic-Leisure-time-Total_nowatNapriek dobre známej informácii, že ľudia v USA majú počas roku iba veľmi málo dní dovolenky, sú napriek tomu najviac spokojní s množstvom voľného času, ktorý majú k dispozícii. Takmer sedem z desiatich (69 percent) vyhlasuje, že je úplne alebo takmer spokojných. Tesne za nimi sa umiestnili obyvatelia Veľkej Británie a Kanady (v oboch krajinách 67 percent) a potom nasleduje Belgicko a Nemecko (66 percent). Medzi krajinami, kde sú ľudia pravdepodobne najmenej spokojní s množstvom voľného času, je na prvom mieste Rusko, kde skoro tretina (31 percent) nie je spokojná vôbec, alebo je takmer nespokojná. Potom nasleduje Japonsko (30 percent) a Brazília (28 percent). 

Spokojnosť s voľným časom prichádza s dôchodkom
Nie je prekvapením, že ľudia vo veku na 60 rokov majú tendenciu byť s množstvom voľného času spokojní, pričom tretina je spokojná úplne a necelá polovica (46 percent) je takmer spokojná. Avšak ostatné vekové kategórie nie sú príliš ďaleko za tými, ktorí tvrdia, že sú celkom spokojní s množstvom voľného času – je to 40 až 43 percent. Až keď ide o úplnú spokojnosť, zostávajú tieto vekové skupiny viac pozadu v porovnaní s ľuďmi, ktorí majú 60 rokov a viac. 

GfK-Infographic-Looks-Countries_skfin_nowatPrieskum
Spoločnosť GfK uskutočnila v 22 krajinách online prieskum zahŕňajúci viac ako 27 000 osôb starších ako 15 rokov (na Ukrajine išlo o osobné rozhovory). Terénny prieskum bol realizovaný v lete 2014. V krajinách, kde sa uskutočnilo dopytovanie online, boli dáta vyvážené tak, aby odrážali demografickú skladbu online populácie vo veku 15+. V prípade Ukrajiny kde išlo o osobné rozhovory, je táto štúdia reprezentatívna pre mestskú populáciu vo veku 15+, do ktorej sú zahrnutí príslušníci s najnižším socioekonomickým statusom. Táto tlačová správa sa zaoberá nasledujúcimi krajinami: Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Čína, Francúzsko, Hong Kong, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Mexiko, Nemecko, Poľsko, Rusko, Španielsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko,  Turecko, Ukrajina, USA, Veľká Británia.

Značky: