Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Acronis, celosvetový líder hybridných cloudových riešení ochrany dát, zverejnil výsledky lokálneho prieskumu týkajúceho sa zálohovania dát v slovenských podnikoch, ktorý urobil na svojej nedávnej užívateľskej konferencii Acronis Roadshow v Bratislave. Podľa tohto prieskumu sú pre slovenské spoločnosti najdôležitejšími atribútmi náklady na riešenie a rýchlosť obnovy, pričom príliš neriešia umiestnenie zálohy.

Rýchlosť obnovy priamo súvisí s maximálnym časom, v priebehu ktorého musia podniky obnoviť stratené dáta tak, aby im nevznikli žiadne vážnejšie problémy v podnikaní. Celkovo viac ako 40 % respondentov stanovilo tento čas na 4 hodiny, pričom do jedného dňa potrebuje absenciu dát bezvýhradne vyriešiť celých 92 % spoločností. Najčastejšou príčinou straty dát vo firme je zlyhanie techniky.

infogragika-zalohovanie-slovenskych-podnikov_nowat

Kľúčové zistenia prieskumu:

  • Pri rozhodovaní o riešení zálohovania dát považuje 25 % slovenských podnikov za najdôležitejšie vstupné náklady, 24 % rýchlosť obnovy, 22 % prevádzkové náklady, 10 % podporované platformy a 8 % technickú podporu. Iba 11 % rieši umiestnenie zálohy.
  • Aby firma nemala vážne problémy v podnikaní, musí obnoviť svoje stratené dáta do 30 minút (2 % respondentov), do 1 hodiny (13 %), do 4 hodín (43 %) a do 1 dňa (92 %).
  • Hlavnou príčinou straty dát vo firme je zlyhanie techniky (81 %), neopatrnosť vlastných užívateľov (77 %), útoky malvéru/ransomvéru (36 %) a krádež zariadení (11 %)
  • Slovenské podniky riešia najčastejšie zálohovanie fyzických serverov (66 %), staníc (62 %), virtualizácie virtualizácie Hyper-V (38 %) a VMware (30 %).

„Stále náročnejšie požiadavky trhu na kratšie dodacie lehoty produktov a služieb môžu spoločnosti priviesť do bezvýchodiskovej situácie, ak čo i len dočasne stratia svoje dáta,“ povedal Zdeněk Bínek, zodpovedný za predaj riešení Acronis na českom a slovenskom trhu. „Preto je dnes dôležité sa pri výbere zálohovacieho riešenia pýtať nielen na celkové náklady na vlastníctvo, ale aj na rýchlosť obnovy. A práve preto sa v poslednej verzii svojich zálohovacích produktov Acronis sústredil na ďalšie zvýšenie rýchlosti, takže napríklad Acronis Backup 12 je dnes pri zálohovaní a obnove dát podľa nezávislého merania Network Testing Labs o 60 – 100 % rýchlejší než najbližšia konkurencia.“

Značky: