Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Malé a stredné podniky, ktoré si osvojili digitálnu technológiu, dosiahli rýchlejší rast v porovnaní s firmami, ktoré tak neurobili. Tvrdí to nová štúdia* firmy IDC, ktorá sa zaoberá skúmaním informačných technológií. Analyzovala údaje od 3 210 respondentov v 11 krajinách, pracujúcich pre spoločnosti s 10 až 999 zamestnancami.

Jej výsledky, ktoré zverejnila spoločnosť SAP, jasne naznačujú, že malé a stredné firmy na celom svete chápu význam analytiky, nástrojov na spoluprácu a riadenie vzťahov so zákazníkmi. Menšie firmy z nich dokážu ťažiť, takže môžu fungovať jednoducho a konkurovať väčším podnikom.

Medzi najdôležitejšie zistenia, týkajúce sa miery implementácie a benefitov, ktoré digitálne technológie malým a stredným podnikom prinášajú, patria:

  • Viac ako 39 percent malých a stredných podnikov vo všetkých regiónoch súhlasí, že „aktívne podieľanie sa na digitálnej ekonomike bude kľúčové pre prežitie spoločnosti v horizonte 3 až 5 rokov“.
  • Malé a stredné podniky, ktorých príjmy vlani rástli o 10 a viac percent tvrdia, že „pokročili pri využívaní technológií na spájanie ľudí, zariadení a biznisov“. To predstavuje viac ako tretinu všetkých skúmaných malých a stredných firiem a viac ako 45 % malých a stredných firiem, ktoré majú od 500 do 999 zamestnancov.
  • Najmenej 50,6 % skúmaných malých a stredných firiem naprieč všetkými regiónmi využíva softvér na spoluprácu ako výsledok digitálnej transformácie. Táto technológia je najvyužívanejšia. CRM a business analytics softvér nasledujú s 38 respektíve 37 percentami.
  • Medzi 52,5 a 60,2 % skúmaných malých a stredných firiem tvrdí, že „nové technologické riešenia nám umožnili začať alebo pokračovať v revízii nášho pracovného postupu a našich procesov s cieľom zjednodušiť operácie a zvýšiť produktivitu.“

Štúdia IDC okrem toho odhalila, že malé a stredné firmy si uvedomujú riziká a výzvy, ktoré so sebou digitálna transformácia prináša. Mnohé z týchto obáv sa najviac vyskytovali medzi firmami v Severnej Amerike, Ázii a Tichomorí a v regióne EMEA. Takmer štvrtina SME podnikov v Severnej Amerike napríklad tvrdí, že ešte „urobili málo alebo nič“ s ohľadom na digitálnu transformáciu.

Medzi iné zaujímavé zistenia zo správy, ktoré sa týkajú rizík a výziev digitálnej transformácie patria:

  • Približne tretina (medzi 30,4 a 36,6 %) skúmaných malých a stredných firiem súhlasí, že „prijatím technológie nedošlo k posilneniu osobných vzťahov medzi zamestnancami“. Vo väčších organizáciách s týmto výrokom súhlasí viac ľudí.
  • Medzi 35 a 45 percentami skúmaných firiem „je znepokojených, že sa budú pri efektívnom rozhodovaní až príliš spoliehať na dáta.“ Táto obava sa týka viac väčších podnikov.

„Celkový odkaz tejto správy je, že digitálna transformácia má na malé firmy na celom svete obrovský dopad,“  povedal Rodolpho Cardenuto, prezident Global Channels & General Business, SAP. „Naše portfólio – SAP Business One, SAP Business ByDesign, S/4 HANA edícia SAP Business All-in-One a SAP Anywhere digital customer experience – je digitálnym základom, vďaka ktorému môžu v novej digitálnej transformácii dneška prosperovať. Je dokázané, že spoločnosti, ktoré využívajú tieto technológie, fungujú jednoduchšie a rastú rýchlejšie.“

Viac informácií nájdete v SAP News Center.

Značky: