Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Počas prvého štvrťroku 2018 bola spotrebiteľská nálada v Európe pomerne stabilná. V marci sa však výsledky prieskumu GfK Consumer Climate za celú európsku 28-ku znížili na hodnotu 20,6 bodu. V decembri 2017 dosiahli 21,1 bodu. Pre rok 2018 predpovedá GfK zvýšenie spotrebiteľských výdavkov domácností v Európskej únii z 1,5 na 2 percentá.

Ukazuje sa, že nálada európskych spotrebiteľov bola v prvom štvrťroku 2018 zreteľne menej optimistická ako koncom minulého roka. Krajiny, ktoré v roku 2017 vykázali významný nárast bodov, ich naopak stratili. Vo všetkých krajinách EÚ sa ekonomické očakávania v marci 2018 znížili v priemere na 15 bodov. To je o dva body menej ako v decembri 2017. Najmä vo Francúzsku a v Rakúsku sa eufória tesne po voľbách prechodne znížila. Spotrebitelia v Českej republike a v Belgicku vidia ekonomický vývoj svojich krajín oveľa pozitívnejšie.

Ochota nakupovať klesla na začiatku roka v celej EÚ priemerne o 1,3 bodu a v marci bola na úrovni 19,7 bodu. Tento indikátor vzrástol obzvlášť výrazne v Českej republike (na rozdiel od väčšiny ostatných európskych krajín) a potvrdzuje celkovo pozitívnu náladu českých spotrebiteľov.

Slovensko: príjmové očakávania sa mierne zvyšujú

Ekonomické očakávania slovenských spotrebiteľov v marci 2018 znova prudko poklesli. Po krátkom období prvých dvoch mesiacov, keď sa indikátor dostal vysoko, spadol na konci kvartálu na 12,8 bodu a v porovnaní s decembrom 2017 skončil o 4,2 bodu nižšie.

Naopak, príjmové očakávania slovenských spotrebiteľov sa zlepšili, hoci len veľmi mierne. S 24,5 bodu boli stále ešte o 1,7 bodu nižšie ako hodnota zaznamenaná v decembri 2017.

Slovenská ochota nakupovať dosiahla tiež nižšiu hodnotu než na konci štvrtého kvartálu 2017. V marci 2018 dosiahol tento indikátor sedem bodov, a to je o 0,9 bodu menej ako v decembri 2017.

Česká republika: ochota nakupovať naberá na rýchlosti

V Českej republike v prvom kvartáli všetky indikátory vzrástli. Ekonomické očakávania sa v porovnaní s decembrom 2017 zlepšili o 6,8 bodu a dosiahli 36,9 bodu.

Príjmové očakávania slovenských spotrebiteľov oproti decembru 2017 tiež stúpli, a síce o 3,4 bodu, takže v marci dosiahol ukazovateľ hodnotu 45,1 bodu. Vďaka tomu sa Čechom podarilo zmenšiť rozdiel oproti Nemecku, kde momentálne tento indikátor dosahuje najvyššiu úroveň v celej Európskej únii.

Po určitom poklese sa na konci roka ochota nakupovať u českých spotrebiteľov v prvom kvartáli výrazne zvýšila. V marci 2018 dosiahol indikátor 25,2 bodu, čo predstavuje nárast o 11,2 bodu. Česká republika tak patrí medzi päť európskych krajín s najvyššou ochotou nakupovať.

Nemecko: stabilná spotrebiteľská nálada

Ekonomické očakávania v Nemecku počas prvého kvartálu 2018 mierne zoslabli, ale v marci sa opäť ustálili na úrovni 45,9 bodu. To predstavuje v porovnaní s koncom štvrtého štvrťroka 2017 nárast o 0,7 bodu.

Vďaka pozitívnej situácii na trhu práce zostávajú príjmové očakávania nemeckých spotrebiteľov relatívne konštantné. V marci mierne stúpli na 54,9 bodu, oproti decembru je to teda o 0,6 bodu viac.

Ochota nakupovať vykázala v prvom štvrťroku jasné zvýšenie. Tento ukazovateľ bol v marci na úrovni 59,1 bodu, čo je o dva body viac než na konci predchádzajúceho štvrťroka.

Francúzsko: nálada sa opäť zhoršuje

Po roku pretrvávajúcich veľmi pozitívnych ekonomických očakávaní sa zdá, že „Macronov efekt“ slabne. V prvom štvrťroku sa tento ukazovateľ znížil oproti decembru 2017 o 8,9 bodu a v marci predstavoval 34,5 bodu.

Úmerne tomu, ako klesajú ekonomické očakávania francúzskych spotrebiteľov, prejavuje sa u nich oveľa opatrnejší názor na vývoj miezd. Potom, keď boli vo februári príjmové očakávania najpesimistickejšie (-31,8 bodu), prvý štvrťrok skončili na hodnote 20,7 bodu, čo predstavuje v porovnaní s decembrom ďalší pokles o 7,1 bodu. Tento ukazovateľ je teraz najnižší od roku 2007.

Po krátkom zvýšení na konci roku 2017 sa ochota nakupovať počas prvého kvartálu vo Francúzsku znížila o 6,1 bodu a skončila na úrovni 16,1 bodu. To však znamená ešte stále podstatne lepší výsledok ako v marci 2017, keď ukazovateľ dosiahol 8,4 bodu.

Veľká Británia: príjmové očakávania zreteľne poskočili

Nálada spotrebiteľov vo Veľkej Británii vykazuje aj naďalej pozitívny trend. Všetky tri ukazovatele počas prvého štvrťroka rástli, pričom ekonomické očakávania stúpali najmenej. Ukazovateľ skončil na hodnote -16,6 bodu, teda o dva body vyššie ako v decembri 2017.

Neistota, ktorá ovládla Britov po otrasoch spojených s brexitom, trochu ustúpila. Vďaka tomu boli príjmové očakávania počas prvého kvartálu stále optimistickejšie. V marci dosiahli 16,9 bodu a tým sa dostali o 12,2 bodu vyššie ako na konci minulého roka.

Ochota nakupovať je vo Veľkej Británii stále v záporných číslach, a síce na úrovni -2,7 bodu. Ale aj tu možno pozorovať v posledných mesiacoch rastúci optimizmus, takže indikátor dosiahol plus 4,2 bodu.

Taliansko: politická neistota oslabuje ekonomické očakávania

Ekonomické očakávania talianskych spotrebiteľov boli v prvom štvrťroku 2018 zmiešané. Výsledok parlamentných volieb zjavne nedokázal zdvihnúť náladu obyvateľstva. Ekonomické očakávania sa tak opäť ocitli na zostupnej špirále, aj keď to bolo menej dramatické než v prvom štvrťroku 2017. V súčasnej dobe ukazovateľ činí -28,1 bodov. To je o 4,3 bodu menej ako na konci roka 2017.

Príjmové očakávania sa naproti tomu vyvíjali pozitívne. Počas prvého štvrťroka opäť mierne stúpli. V marci 2018 tak tento ukazovateľ dosiahol 4,4 bodu, zatiaľ čo počas toho istého mesiaca minulého roka bol na hodnote -8,9 bodu. V porovnaní s decembrom 2017 si tak v prvom štvrťroku polepšil o 5,5 bodu.

Ochota nakupovať sa v prvom kvartáli 2018 značne znížila. V porovnaní s decembrom 2017, keď ukazovateľ dosiahol najvyššie hodnoty, si teda pohoršil o 5,4 bodu a na konci marca 2018 predstavoval len 15,7 bodu.

Španielsko: značný prepad príjmových očakávaní

Pozitívne očakávania španielskych spotrebiteľov v prvom kvartáli 2018 poklesli. Potom, keď na začiatku roka celkom jasne vzrástli, v marci tento ukazovateľ spadol na 12,1 bodu. To je o 6,3 bodu menej ako v decembri 2017.

Podobný trend bolo možné zaznamenať v príjmových očakávaniach, ktoré tiež počas prvých troch mesiacov roka zoslabli. Nakoniec sa im podarilo len tak tak zostať v kladných číslach na hodnote 2,1 bodu. To zodpovedá zníženiu o 9,5 bodu oproti koncu predošlého kvartálu, čo v porovnaní so zvyškom Európy predstavuje významný pokles tohto indikátora.

Ochota nakupovať skĺzla počas prvého štvrťroka do zápornej oblasti a nakoniec dosiahla -2,1 bodu. To je o 2,3 bodu menej ako na konci minulého roka.

Holandsko: ukazovatele vykazujú stabilný trend

Ekonomické očakávania v Holandsku sú naďalej stabilné s tým, že na konci prvého štvrťroka 2018 sa prejavil ich mierny nárast. Indikátor v marci stúpol o 0,3 bodu a dosiahol 40,2 bodu.

Príjmové očakávania holandských spotrebiteľov vykázali dokonca ešte pozitívnejší vývoj a najmä koncom marca sa jasne zvýšili. Hodnota 17,2 bodu predstavuje oproti decembru 2017 zvýšenie o päť bodov a znamená najvyššiu hodnotu od roku 2002 (20,7 bodu).

Ochota Holanďanov nakupovať bola stabilná, aj keď tiež mierne oslabila. V marci 2018 bola na 21,4 bodu, teda o 1,7 bodu menej ako v decembri 2017.

Rakúsko: nálada spotrebiteľov je skôr opatrná

Jednoznačne pozitívny vývoj všetkých ukazovateľov v Rakúsku dosiahol vrchol v decembri 2017. V prvom štvrťroku 2018 sa znížili predovšetkým ekonomické očakávania spotrebiteľov. V marci tento ukazovateľ dosiahol 37,6 bodu, čo je o 7,2 bodu menej ako v predchádzajúcom štvrťroku.

Rakúšania začali byť skeptickí ohľadom vývoja miezd predovšetkým na začiatku roka. Vývoj tohto ukazovateľa sa síce počas prvého štvrťroka obrátil, ale napriek tomu zaznamenal v porovnaní s decembrom 2017 pokles o 5,3 bodu. V marci 2018 dosiahol 32 bodov.

Ochota nakupovať sa u rakúskych spotrebiteľov priebežne znižuje. Po tom, keď v decembri 2017 dosiahla rekordnú úroveň, znížila sa v prvom štvrťroku o 5,6 bodu a koncom marca 2018 skončila na hodnote 25,4 bodu.

Portugalsko: ochota nakupovať kolíše

Ekonomické očakávania portugalských spotrebiteľov na začiatku roka trochu poklesli a v marci dosiahli 32,2 bodu. To je o 0,9 bodu menej ako v decembri 2017.

Do určitej miery sa vyvíjali rovnako aj príjmové očakávania portugalských spotrebiteľov. Na začiatku roka boli hodnoty ukazovateľa opatrnejšie a v marci dosiahli len o 0,8 bodu menej ako v decembri 2017 – skončil na 29 bodoch.

Hoci ochota nakupovať prekonala vo februári rekord zaznamenaný v decembri 2017, keď tento ukazovateľ skončil na konci prvého kvartálu o 3,1 bodu nižšie na hodnote 10,7 bodu.

Belgicko: optimistické ekonomické očakávania

Ekonomické očakávania a ochota nakupovať sa v súčasnej dobe v Belgicku vyvíjajú opačným smerom. Pri hodnotení ekonomického vývoja svojej krajiny sú Belgičania optimistickejší než v decembri 2017. Ekonomické očakávania teda v prvom štvrťroku vzrástli o 5,2 bodu na 29,6 bodu.

Pokiaľ ide o vývoj miezd, Belgičania boli vo svojom hodnotení váhaví: na konci februára 2018 bol ukazovateľ na úrovni -13,9 bodu, čo bolo podstatne menej, ako na konci minulého roka, ale začiatkom jari sa zdali byť spotrebitelia istejší. V marci dosiahol indikátor 0 bodov, čo je o 1,8 bodu viac ako v decembru 2017.

Jedným z dôvodov neveľkej ochoty nakupovať tak môže byť neistota ohľadom miezd. Tá dosiahla v marci 2018 13 bodov a dostala sa tak o 6,8 bodu nižšie ako v decembri 2017.

Grécko: ukazovatele opäť klesajú

Finančná a ekonomická kríza naďalej ovplyvňuje náladu gréckych spotrebiteľov a znova spôsobila pokles všetkých ukazovateľov.

Najviac sa to odrazilo na ekonomických očakávaniach, ktoré v marci 2018 spadli na -20,6 bodu. To je v porovnaní s decembrom o 8,4 bodu nižšie. Iba Taliani vidia perspektívy ekonomicého vývoja svojej krajiny pesimistickejšie.

Príjmové očakávania sú u Grékov najnižšie zo všetkých európskych krajín. Oproti decembru 2017 sa v prvom kvartáli tento ukazovateľ zhoršil o šesť bodov a klesol na – 27,7 bodu.

Ochota nakupovať predstavovala v marci 2018 -23,6 bodu, čo je opäť najnižšia hodnota v Európe. V porovnaní s decembrom 2017 to predstavuje pokles o jeden bod.

Poľsko: mierne zvýšenie všetkých ukazovateľov

Poľskí spotrebitelia si zachovávajú optimistický pohľad na ekonomický vývoj v krajine. To vedie k stabilite ukazovateľov, eventuálne k ich miernemu nárastu. Ekonomické očakávania dosiahli v marci 2018 hodnotu 35,5 bodu, čo je o 1,1 bodu viac ako v decembri 2017.

Príjmové očakávania v Poľsku boli v prvom štvrťroku na vzostupe a vzrástli o 3,4 bodu. V marci 2018 dosiahol tento ukazovateľ 35 bodov.

Taktiež ochota nakupovať sa v Poľsku na začiatku roka vyvíjala pozitívne. Na konci prvého štvrťroka dosiahla 34,3 bodu, teda o 2,5 bodu viac ako v decembri.

Slovinsko: ekonomické očakávania sú vysoké

Slovinskí spotrebitelia si zachovávajú pozitívnu náladu, ktorá vedie k miernemu zlepšovaniu všetkých indikátorov. Počas prvého štvrťroka zostávali ekonomické očakávania takmer bez zmeny. Ukazovateľ dosiahol 37,1 bodu, čo je o 2,4 bodu viac ako v decembri 2017.

Ekonomické očakávania boli v Slovinsku takisto stabilné s tým, že v porovnaní s decembrom 2017 sa zvýšili o 1,1 bodu a v marci dosiahli 30,8 bodu.

Ochota nakupovať vzrástla o niečo viac a v prvom štvrťroku skončila na úrovni 24,6 bodu. To je o 2,6 bodu viac ako koncom roka 2017.

Bulharsko: príjmové očakávania výrazne vzrástli

Bulharskí spotrebitelia mali na začiatku roka menej optimistický názor na vývoj ekonomiky. V porovnaní s decembrom 2017 sa indikátor znížil o 1,6 bodu a dosiahol hodnotu 4,7 bodu.

Naopak, oveľa optimistickejšie sa Bulhari pozerali na vývoj miezd. Príjmové očakávania zaznamenali v marci oproti koncu štvrtého kvartálu 2017 dvojciferný rast o 10,7 bodu a dosiahli 22 bodov.

Ochota nakupovať sa taktiež zlepšila. Počas prvého štvrťroka stúpla o 3,8 bodu na 26,7 bodu.

Rumunsko: príjmové očakávania a ochota nakupovať aj naďalej klesajú

V prvom štvrťroku 2018 neboli rumunskí spotrebitelia príliš optimistickí. Aj keď ukazovatele nevykazovali rekordné straty ako v decembri 2017, príjmové očakávania a ochota nakupovať znova poklesli. Jedine ekonomické očakávania trochu vzrástli, a síce o 2,7 bodu, takže skončili na hodnote  -16,6 bodu.

Príjmové očakávania rumunských spotrebiteľov klesajú. Ukazovateľ sa opäť prepadal a v marci dosiahol 4,1 bodu, čo je o 2,6 bodu menej ako v decembri 2017. V marci 2016 bol tento indikátor na úrovni 33,7 bodu.

Ochota nakupovať sa vyvíjala podobne. V marci klesla na -2,7 bodu, teda o 2,5 bodu nižšie ako v decembri 2017.

Značky: