Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Jedným z trendov v rozvoji samospráv nielen na Slovensku je fenomén Smart City. Čo vlastne tento pojem znamená?

V prvom rade je dôležité si uvedomiť, že Smart City nie je cieľ ale nástroj ako dosiahnuť hlavný cieľ – budovanie príjemného mestského prostredia pre spokojný život jeho obyvateľov. Rýchle technologické zmeny, narastajúca populácia v mestách a s tým súvisiaca dopravná situácia si vyžadujú efektívne plánovanie mestských aglomerácií – plánovanie dopravnej infraštruktúry, škôl, nemocníc, bytových zón a mnoho ďalších aspektov. Už dnes môžeme na základe anonymizovaných dát z pohybu 2,7 mil. mobilných telefónov analyzovať slovenskú populáciu tak, aby sa mohli mestá pripraviť na budúce trendy v rozvoji obyvateľstva.

Vráťme sa na začiatok. Mnohé slovenské mestá už nabrali smer k „Smart Cities“. Doprava patrí k najpálčivejším témam, ktoré sa aktuálne riešia – parkovacia politika, mestské obchvaty, efektívna MHD –  s cieľom, aby sa ľudia dostali na frekventované miesta rýchlejšie a lacnejšie. Už takmer všetky slovenské krajské mestá zaviedli systém parkovania s modernou SMS platbou a cestovanie s papierovým lístkom už nahrádza postupne SMS lístok. Pozrime sa na úspešnosť moderných SMS služieb cez Big data a populačnú analytiku.

Prostredníctvom slovenských mobilných operátorov boli odoslané za posledné 3 mesiace   státisíce SMSiek na parkovanie ako aj MHD lístkov. V tabuľke sú znázornené podiely jednotlivých krajských miest a to môže byť jedným z indikátorov ako si ich obyvatelia zvykajú na moderné služby. Ako bonus je v tabuľke uvedená aj štatistika, v ktorom krajskom meste sú obľúbené hazardné hry cez SMS.

 Zdroj: Market Locator, marec 2017, vzorka 2,7 mil.

Parkovacie SMSky sú využívané rovnomerne vo všetkých krajských mestách okrem Žiliny, v ktorej nie je možné zaplatiť poplatok za parkovanie cez mobil. Zaujímavú analýzu prináša pohľad na využívanie SMSiek namiesto cestovných lístkov. Jednoznačne najúspešnejšie sú bratislavská, košická a prešovská MHD, v ktorých sa odposlalo takmer ¾ všetkých MHD SMSiek, aj pri prepočte na počet obyvateľov sú tieto víťazné „Smart cities“ veľmi vyrovnané. Zvyšné krajské mestá výrazne zaostávajú.

Opačná situácia je v prípade tzv. gambling SMS pri prepočte na počet obyvateľov. Najvyšší podiel zaznamenali menšie krajské mestá, konkrétne v Žiline v Trenčíne poslal hazardnú SMS počas uplynulých troch mesiacov každý druhý obyvateľ (je to zjednodušene povedané, konkrétne ide o 50% podiel z celkového počtu obyvateľov).

Je to len začiatok…

…na ceste k slovenským „smart“ mestám. Dôležité je motivovať ľudí k využívaniu moderných nástrojov. Mobilný telefón sa stáva „osobným hubom“, ktorý už zďaleka neslúži iba na telefonovanie. Nemenej dôležitý je aj proaktívny prístup samospráv k využívaniu inovatívnych technológií a analýz z obrovského množstva dát, ktoré každou sekundou tieto „osobné huby“ produkujú. Netreba sa toho báť, ale využime to k efektívnemu fungovaniu našich miest, v ktorých budeme spokojne bývať, spoľahlivo cestovať a veľa vecí vybavíme z pohodlia svojho domova.

Market Locator –  Big Data vo vašich službách.

Komentár bol spracovaný na základe populačnej analytiky najnovšej generácie Market Locatora, na vzorke 2,7 mil. ľudí, ktorí poskytli súhlas k spracovaniu údajov. Big Data prezentujú výhradne anonymizované štatistické údaje napočítané zo zvyškových telekomunikačných dát, uchovávané priamo u operátora. Riešenie Market Locator prináša Market Locator SK s.r.o. v spolupráci s Adastra Partnering a operátormi Slovak Telekom, Orange Slovensko a O2 Slovakia.