Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Výzva Fondu SK-NIC zaujala! Prihlasovanie projektov do Veľkej výzvy 2022 sa uzatvorilo 31. mája. Suma, o ktorú subjekty žiadali, niekoľkonásobne prekročila sumu alokovanú pre túto výzvu. To len potvrdzuje potrebu pokračovať v podpore subjektov, ktoré rozvíjajú virtuálne Slovensko rôznymi dobrými nápadmi.

Od roku 2019, kedy začal fungovať nový mechanizmus Fondu SK-NIC, fond podporil projekty celkovou sumou 600.000 EUR. S touto výzvou suma narástla na krásnych 900 000 EUR.

Pripomeňme si aj, že podpora existovala už aj pred novým mechanizmom výberu a schvaľovania projektov. V tejto súvislosti nás teší, že mnoho podporených projektov je stále aktívnych aj po mnohých rokoch (prvá podpora bola poskytnutá v roku 2008) a našli si svoj priestor v našom krásnom reálnom aj virtuálnom Slovensku – napr. súťaž Junior Internet,  charitatívny crowdfunding portál ludialudom.sk či testovanie digitálnych zručností na školách IT Fitness Test.

Pre projekty realizované z Fondu SK-NIC sme vytvorili osobitný prezentačný priestor na portáli Virtualnô, kde sa o nich dá dozvedieť všeličo zaujímavé.

Prvé štatistiky Výzvy pre veľké projekty pre rok 2022

Výzva Fondu SK-NIC, ktorú sme vyhlásili 15. marca 2022, bola otvorená do 31. mája 2022.

Do termínu uzávierky prišlo 53 žiadostí od rôznych občianskych združení, neziskových organizácií, samospráv, škôl, fyzických, ale aj právnických osôb z celého Slovenska!

Výzva zahŕňala tieto okruhy tém:

  1. Projekty podporujúce bezpečnosť detí vo virtuálnom priestore, pričom v tejto téme bolo prihlásených až 64 % žiadostí.
  2. Projekty podporujúce dopravu prostredníctvom IKT (E-doprava). Projekty s touto témou tvoria  15 %  žiadostí z celkového počtu prihlásených.
  3. Projekty zamerané na digitálnu hygienu pre dospelých. Tie tvoria 21 % žiadostí z celkového počtu prihlásených žiadostí.

Počas najbližších týždňov prebehne kontrola a hodnotenie projektov. Schválenie víťazných projektov sa očakáva koncom leta. Víťazi tak budú môcť začať realizovať svoje projekty ešte v tomto roku.

Pripomeňme aj, že projekty v tejto výzve budú podporené sumou od 10.000 do 30.000 EUR a ich realizácia môže trvať do dvoch rokov.

Všetky potrebné informácie o tejto, ale aj o budúcich výzvach nájdete na webe Virtuálnô alebo na webe Nadácie Pontis

Ďalšia výzva by mala nasledovať hneď po uzavretí tejto, teda na jeseň roku 2022!

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.