Tak ako po minulé roky, tak aj túto zimu spája študentská organizácia BEST (Board of European Students of Technology) 20 vybraných študentov z celej Európy v jednom zo svojich akademických kurzov.

Tohtoročný kurz je zameraný na informatiku s veľmi zaujímavou témou „Internet of Things: Smart futre“. Akademickú časť kurzu zastrešuje firma IBM, vďaka ktorej bude tento rok pre študentov nezabudnuteľný. Okrem profesionálnych lektorov priamo z praxe poskytne IBM študentom aj profesionálne prostredie, v ktorom môžu hneď začať pracovať na svojich projektoch.

Novinkou oproti minulým rokom je, že tohto kurzu sa nezúčastňujú iba zahraniční študenti, ale aj 22 študentov z TUKE. Vďaka tomu získajú aj slovenskí študenti neoceniteľné zážitky a skúsenosti. Počas celého kurzu si prejdú spolu so zahraničnými študentmi viacerými prednáškami, workshopmi, ale aj praktickou časťou v anglickom jazyku, v ktorej si vyskúšajú prácu v medzinárodnom tíme.

Keďže sa jedná o medzinárodný kurz, ďalším lákadlom je aj spoznávanie iných kultúr. Na „Slovak evening“ ukážu Slováci zahraničným študentom slovenské tradície. Porozprávajú im o krásach Slovenska, predvedú slovenské kroje a tance, a nebudú chýbať ani bryndzové halušky. 🙂

Naopak, na „International evening“ zasa zahraniční študenti predstavia svoju kultúru Slovákom. Zaspievajú svoje národné piesne, zatancujú národné tance a taktiež predstavia svoje národné špeciality.

Veríme, že tento jedinečný kurz bude aj tento rok nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých zúčastnených, odkiaľ si odnesú mnoho skúseností, zážitkov, ale aj priateľov z celej Európy.

Značky: