Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zabezpečené zálohovanie a rýchla obnova dát v prostredí Acronis eliminuje dopady prípadných prevádzkových výpadkov

Acronis, globálny líder na trhu riešení kybernetickej ochrany, oznámil, že česká spoločnosť Wittmann Battenfeld CZ využíva cloudové riešenie Acronis Cyber Protect Cloud na zabezpečené zálohovanie svojich dát a systémov. Migráciu na cloudový systém zaistila firma Algorit, zlatý partner Acronis, ktorá sa zároveň stará o nepretržitú správu a zabezpečenie IT infraštruktúry.

Spoločnosť Wittmann Battenfeld CZ, ktorá je súčasťou rakúskej skupiny WITTMANN Group, sa venuje predaju a servisu strojov určených pre plastikársky priemysel vrátane vstrekovacích lisov, riadiacich systémov, výrobných liniek a pod. Svoju činnosť dopĺňa o vývoj a dodávky špeciálnej automatizácie. Zákazníkmi sú popredné spoločnosti z automobilového priemyslu, vrátane Bosch, Continental a pod.

Riešenie Acronis Cyber Protect Cloud pomocou balíčka Advanced Backup zálohuje hlavne dáta týkajúce sa lokálne vyvíjaných projektov do zabezpečeného cloudu podľa pravidla 3-2-1. Ak dôjde k strate na úrovni jednotlivých dokumentov, tie je možné okamžite obnoviť z lokálnej zálohy. Ak by došlo k závažnej strate lokálnych dát či záloh, potom je stále k dispozícii záloha v cloude. V porovnaní s pôvodným zálohovacím systémom je zálohovanie a obnova dát v prostredí Acronis neporovnateľne rýchlejšia, čo eliminuje dopady prípadných prevádzkových výpadkov.

Spoločnosť historicky zálohovala pomocou riešení Windows Backup, avšak v roku 2014 prešla na lokálny zálohovací systém Acronis Backup. Keďže manažment spoločnosti chcel mať istotu dostupnosti dát aj pre prípad kritickej straty lokálnych systémov, rozhodol sa v roku 2022 prejsť z on-premise riešení na cloudové zálohovanie.

„Spolupráca so spoločnosťou Algorit je pre nás dôležitá hlavne z toho pohľadu, že jej pracovníci sú k dispozícii ako on-line a v prípade potreby tiež fyzicky,” povedal Michal Slaba, konateľ spoločnosti Wittmann Battenfeld CZ, spol. s r. o. „Navyše nám poskytujú cenné rady, či už ide o najnovšie trendy a požiadavky tak, aby sme neustále dosahovali najvyššie štandardy zabezpečenia a ochrany. To sa týka aj riešení Acronis, ktoré spĺňajú našu hlavnú požiadavku – aby naše dáta boli dostupné na viacerých miestach v prípade akejkoľvek nepredvídateľnej udalosti.“

Značky: