Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Xerox bola v správe IDC MarketScape z 30. novembra 2015 vyhodnotená ako líder na trhu služieb zameraných na „workflow“ –  teda na ponuky riešenia pracovných procesov a spracovanie dokumentov. Hodnotiaca agentúra IDC ocenila komplexný súbor služieb zameraných najmä na automatizáciu a optimalizáciu pracovných procesov vyžadujúcich prácu s dokumentmi.

Čo vlastne Xerox na tomto poli ponúka? Pomáha odstrániť slabé miesta a nedostatočne efektívne prístupy pri spracovaní dokumentov. V rámci rozširovania a skvalitňovania svojej ponuky prišiel Xerox v poslednom čase s na mieru šitým riešením automatizácie pracovných procesov pre odbor poisťovníctvo a tiež pre útvary ľudských zdrojov. Oba tieto odbory majú vysoké nároky na množstvo spracovaných dát a dokumentov, rovnako ako na ich životný cyklus v rámci danej spoločnosti.

Okrem toho Xerox ponúka nové verzie niekoľkých nástrojov, ktoré automatizujú prácu s dokumentmi a zvyšujú efektivitu tímovej práce, a tým aj osobnú produktivitu. Konkrétne sú to Xerox Digital Alternatives a Xerox DocuShare. Ide o skvelých pomocníkov, vďaka ktorým bude zdieľanie, pripomienkovanie, ukladanie a zabezpečovanie dokumentov a dát jednoduchšie a efektívnejšie.

Správa agentúry IDC označuje Xerox za jediného dodávateľa, ktorý má samostatnú organizačnú jednotku so špeciálnym zameraním na riešenie a služby automatizácie pracovných procesov. Táto vyčlenená jednotka, nazvaná Workflow Automation Services, vznikla v roku 2014 a spolupracuje s outsourcingovými tímami Xeroxu.

„Služby pre riadenie pracovných tokov prinášajú podnikom celý rad výhod – zďaleka nejde iba o obmedzenie tlače a znižovanie nákladov,“ hovorí Mike Feldman, ktorý v spoločnosti Xerox zastáva funkciu prezidenta útvaru služieb pre veľké podniky. „Automatizovanie pracovných tokov, obsahujúce množstvo procesov zvyšuje produktivitu zamestnancov, posilňuje zabezpečenie dokumentov a dát a pomáha napĺňať ciele trvalej udržateľnosti.“

Správa agentúry IDC vyzdvihuje silné stránky spoločnosti Xerox, napríklad:

  • Zabezpečovanie celého spektra služieb – od služieb riadenia tlače a automatizácie pracovných tokov, cez outsourcing podnikových procesov, až po odborné konzultačné služby.
  • Služby podporované širokým portfóliom softwarových programov a riešení aj rozsiahlymi odbornými skúsenosťami a znalosťami, ktoré vychádzajú okrem iného aj zo sledovania zvyklostí kancelárskeho prostredia a nakladania s dokumentmi v rozdielnych lokalitách a regiónoch.
  • Schopnosť poskytovať celkové konzistentné služby nadnárodným spoločnostiam a globálnym organizáciám bez ohľadu na geografické rozdiely.

Služby automatizácie a optimalizácie pracovných procesov a správy dokumentov ponúkame, samozrejme, aj lokálne v Slovenskej republike. Vďaka individualizácii riešení a s ohľadom na potreby danej spoločnosti dokážeme firmám ušetriť až 25% na priamych aj nepriamych nákladoch. Máme riešenie pre každého: začínajúcu firmu, strednú spoločnosť, veľkú korporáciu a štátnu správu. Základom je vždy analýza pracovného prostredia zákazníka až potom prichádza na rad návrh riešení,“ povedal Marián Hlasný, Sales and Operation Manager pre Slovensko.

Značky: