Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Xerox bol v správe „IDC Market Scape“ menovaný za lídra v oblasti poskytovania služieb workflow dokumentov.

Spoločnosť Xerox drží v tomto hodnotení vedúce postavenie kontinuálne už šiesty rok. Rebríček „IDC Market Scape“ sleduje a hodnotí poskytovanie služieb správy dokumentov a ich vývoja smerom ku službám workflow.

Xerox je jediným výrobcom zariadení pre tlač v tomto hodnotení so špecializáciou na podporu služieb správy dokumentov. Automatizácia workflow tvorí jadro služieb spoločnosti, ktoré zákazníkom pomáhajú zvýšiť produktivitu a urýchliť procesy spojené so správou dokumentov. Xerox neustále rozširuje svoj súbor služieb pre automatizáciu a optimalizáciu firemných procesov a prináša tak 29 nových služieb naprieč oblasťami ako sú retailové bankovníctvo, priemyselná výroba, štátna správa, zdravotníctvo a školstvo.

Rozšírenie portfólia služieb pre automatizáciu zahŕňa metodiku analýzy firemných procesov, adaptívne modely procesov, inteligentné spracovanie dokumentov a ich revíziu. Napríklad služba Xerox – inteligentné riadenie podnikových procesov (Xerox intelligent business process management, iBPM) ponúka riešenia šité na mieru a urýchľuje vývoj aplikácií, čo umožňuje viac možností prispôsobenia sa riešeniam podľa prianí zákazníkov a partnerov.

„Spoločnosti Xerox sa prostredníctvom workflow služieb podarilo ponúknuť riešenie širokému spektru priemyselných oblastí a jednotlivých častí v rámci organizácie – od zredukovania spotreby papieru a zníženia nákladov až po zvyšovanie produktivity zamestnancov a zabezpečenia dát a dokumentov,“ hovorí Mike Feldman, generálny riaditeľ Large Enterprise Operations spoločnosti Xerox a dodáva: „Naše dlhoročné vedúce postavenie na trhu je dôkazom stáleho rastu našej spoločnosti a schopnosti osvojiť si softwarové riešenia a služby, ktoré poskytujú tie najlepšie riešenia šité na mieru našim zákazníkom.“

Prostredníctvom partnerstva a akvizícií spoločnosť Xerox neustále pokračuje v zlepšovaní ponuky služieb správy dokumentov, portfólia svojich produktov a rozširovaní svojho pôsobenia na trhu. Medzi kľúčových partnerov patrí Hyland Software pre správu obsahu, Top Image Systems pre nástroje sofistikovaného skenovania a vyťažovania a Datawatch pre analytiku.

V správe „IDC Market Scape“ sa zdôrazňujú najsilnejšie stránky spoločnosti Xerox, ktorými sú:

  • Dobre rozvinutá stratégia a plán pre workflow dokumentov, vrátane plánov na ďalšie partnerstvá a akvizície,
  • konkrétne aktivity, ktoré sa zameriavajú na široké spektrum horizontálnych obchodných aplikácií, rovnako ako na oblasť priemyslu – aby sa oslovili kľúčové strategické trhy a ich rast (ako sú priemysel, bankovníctvo a vysokoškolské vzdelanie) a
  • silné portfólio, zamerané na správu dokumentov a workflow, vrátane nástrojov pre analýzu a tímovú spoluprácu (proprietary assessment and collaboration tools).

Portfólio spoločnosti Xerox, zamerané na workflow dokumentov rovnako zahŕňa horizontálne riešenia, ktoré sa dajú využiť medzi krajinami, a ktoré prepoja ako front-, tak back office. Tieto horizontálne riešenia sa týkajú účtovania (pohľadávky, záväzky), najímania zamestnancov, ale aj správy súborov, ktoré si firma vedie o svojich zamestnancoch.

Značky: