Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Xerox bola prizvaná na vôbec prvý Demo deň v Bielom dome. Na akcii venovanej inkluzívnemu podnikaniu sa zúčastnil aj prezident Barack Obama, ktorý upozornil na príkladný program diverzity, dlhodobo uplatňovaný v spoločnosti Xerox.

Obama pripomenul dlhodobú snahu Xeroxu o zvyšovanie počtu žien a príslušníkov menšín na riadiacich pozíciách zavedením tzv. ‚Wilsonovho pravidla‘.

‚Wilsonovo pravidlo‘ je obdobou ‚Rooneyho pravidla‘, ktoré prinieslo diverzitu do významných trénerských pozícií v Národnej lige amerického futbalu. Wilsonovo pravidlo, pomenované po prvom generálnom riaditeľovi Xeroxu Josephovi Wilsonovi, pomôže zaistiť adekvátne zastúpenie žien a menšín na všetkých úrovniach riadenia v celej firme Xerox. Podľa tohto pravidla musia byť v USA zastúpené ženy i menšiny v zoznamoch kvalifikovaných uchádzačov o každé  voľné manažérske miesto vo firme Xerox. Mimo územia Spojených štátov platí, že medzi finalistami každého výberového konania by mali byť kandidáti obidvoch pohlaví.

„Xerox dlhodobo presadzuje diverzitu v radoch svojich zamestnancov,“ hovorí Ursula Burns, predsedkyňa predstavenstva a generálna riaditeľka spoločnosti Xerox. „Vďaka iniciatíve, s ktorou pred viac ako polstoročím prišiel prvý generálny riaditeľ Xeroxu a priekopník snáh o rovnosť príležitostí Joseph C. Wilson, má dnes diverzita svoje pevné miesto v našom hodnotovom systéme a stala sa súčasťou našej DNA. Ľudia zamestnaní v našej firme sa v celosvetovom meradle vyznačujú najväčšou rozmanitosťou. Rozmanitosť pôvodu, skúseností a perspektív nám dáva množstvo výhod: vnímame naše podnikanie z rôznych pohľadov, našim zákazníkom prinášame prevratné inovácie i pokrok a pre našich zamestnancov máme zaujímavejšiu a príťažlivejšiu prácu.“

Wilsonovo pravidlo sa uplatňujeme aj v českej pobočke Xeroxu. Tú riadi, mimochodom, žena. „Diverzita a rodová vyváženosť je pre mňa osobne veľmi dôležitá. Som rada, že pracujem pre spoločnosť, v ktorej sa ženy už nestretávajú s diskrimináciou a majú skutočne rovné príležitosti. Wilsonovo pravidlo je skvelý spôsob, ako to zaistiť. Umožňuje ženám dostať rovnakú šancu, bez predsudkov či predpojatosti. Zároveň to neznamená, že by boli nejakým spôsobom zvýhodňované,“ hovorí generálna riaditeľka spoločnosti Xerox Czech and Slovac Republic Veronika Brázdilová a dodáva: „Xerox jednoducho vo svojich radoch po celom svete víta schopné ženy i mužov najrôznejších národností a myslím, že naša pobočka je toho výborným príkladom. Na Slovensku ženy potrebujú ešte viac povzbudiť, aby sa nebáli o svoje vysnívané miesto bojovať. U nás, v Xeroxe, k tomu majú skvelé podmienky.“

Značky: