Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Autori najlepších študentských prác zo Slovenska a Česka vypracovaných s pomocou softvéru SAS sa pridali k takmer dvom tisíckam účastníkom konferencie Analytics Experience v Miláne.

Víťazmi 8. ročníka súťaže o najlepšiu vysokoškolskú prácu vypracovanú s analytickým softvérom SAS sa stali Petra Šotolová z Ekonomicko-správnej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a Daniel Gábriš z Fakulty manažmentu na Univerzite Komenského v Bratislave.

Do súťaže, ktorú na Slovensku a v Česku každoročne vyhlasuje softvérová a poradenská spoločnosť SAS, sa môže zapojiť každý študent alebo absolvent vysokej školy so svojou bakalárskou, diplomovou, dizertačnou, semestrálnou, ročníkovou či ŠVOČ prácou.

P. Šotolová sa v semestrálnej práci venovala diferenciálnej diagnostike kožných chorôb a D. Gábriš skúmal aplikáciu metód hĺbkovej analýzy údajov na maximalizáciu ziskovosti retenčnej kampane v bankovníctve. Obaja autori boli za svoje úsilie odmenení účasťou na konferencii Analytics Experience v Miláne, kde sa stretli bezmála dve tisícky odborníkov na štatistiku, analýzy a manažment dát.

Pre študentov, prípadne čerstvých absolventov, je účasť na prestížnom zahraničnom podujatí nielen hodnotnou odmenou a veľkým zážitkom, ale aj príležitosťou rozšíriť si svoje znalosti v oblasti analytiky.

Najväčším prínosom bola pre mňa účasť na celodennom tréningu, ktorý sa konal ešte pred samotnou konferenciou, kde sa do hĺbky rozoberali najnovšie štatistické a analytické metódy. Rád by som ich vyskúšal a začal používať pri analýzach,“ hovorí D. Gábriš. Na samotnej konferencii sa potom víťazi dozvedeli množstvo ďalších informácií o tom, aké analytické problémy riešia organizácie v rozličných odvetviach a aké technické trendy sú v súčasnosti populárne.

Na konferenciu už tradične cestovali aj vedúci víťazných záverečných prác, ktorých účasť na konferencii takisto obohatila o nové teoretické aj praktické poznatky. „Každá takáto príležitosť človeka obohatí, rozšíri si obzory, spozná najnovšie trendy. Mnohé z nadobudnutých vedomostí využijem aj priamo pri výučbe,“ uviedol Radim Navrátil z Ústavu matematiky a štatistiky Prírodovedeckej fakulty v Brne, ktorý bol vedúcim záverečnej práce P. Šotolovej.

Iveta Stankovičová z Fakulty manažmentu na Univerzite Komenského, ktorá bola vedúcou záverečnej práce slovenského víťaza, vidí v účasti na súťaži príležitosť pre obohatenie ich budúceho pracovného životopisu. „Vždy ich vyzývam, aby sa zapojili a nepísali bakalársku či diplomovú prácu len pre diplom, ale preto, aby ich to posunulo ďalej a mohli si do životopisu napísať, čo vo svojej záverečnej práci robili,“ vysvetľuje.

Prepojenie  teoretických znalostí s praxou je jedným z hlavných poslaní akademického programu, v rámci ktorého spoločnosť SAS súťaž organizuje. „Možnosť praktického využitia výsledkov práce je popri správnej aplikácii SAS-u a jeho inovatívneho využitia pre riešenie problému jedným z rozhodujúcich kritérií pri hodnotení študentských prác, ktoré robí tím konzultantov našej spoločnosti,“ dopĺňa Katarína Krausová, manažérka globálneho akademického programu SAS pre strednú a východnú Európu.

D. Gábriš pripomína, že súťaž SAS – na rozdiel od niektorých iných – nevyžaduje od študentov vytvárať nič nad rámec študijných povinností, ale dáva im naopak možnosť opakovane využiť vypracované práce.

Nad prácou a jej tematikou som presedel mnoho mesiacov, preto ma potešilo, že som mohol čas a úsilie zužitkovať nielen v škole, ale aj mimo nej, prostredníctvom tejto súťaže. Použitie štatistického a analytického softvéru SAS bola pre praktickú časť mojej práce prirodzenou voľbou, keďže sa používa pri výučbe štatistiky na našej fakulte,“ dodáva.

Súťaž o najlepšiu študentskú prácu vypracovanú s použitím softvéru SAS bude vyhlásená aj tento rok. Záujemcovia budú môcť svoje práce prihlásiť do súťaže do konca júna 2019.

Značky: