Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) prejde v nasledujúcich rokoch výraznými zmenami. Účastníkov konferencie Jarná ITAPA 2019 s tým oboznámil jej generálny riaditeľ Peter Ďurica.

Transformácia agentúry sa  bude týkať šiestich oblastí – organizácia a zamestnanci, prevádzka, produkty a služby, zákazníci, projekty a spolupráca s partnermi. ,,Hlavným cieľom NASES je vytvárať hodnoty pre občanov, podnikateľov, všetkých partnerov a zamestnancov,” zdôraznil generálny riaditeľ NASES Peter Ďurica.

Peter Ďurica, generálny riaditeľ NASES

Agentúra sa bude reformovať nielen navonok, ale aj na organizačnej úrovni. Generálny riaditeľ plánuje plánuje prijať 40 nových zamestnancov, ktorí pomôžu zabezpečiť kvalitnejšie a efektívnejšie fungovanie agentúry v rozsahu súčasných povinností. ,,Plánované zmeny umožnia NASES zaviesť chýbajúce procesy a pomôžu spoľahlivo prevádzkovať štátne IT,” uviedol Peter Ďurica a doplnil, že pracovníkov chce kontinuálne vzdelávať, aby sa zvyšovala ich kvalifikácia.

Bezpečnosť a kvalitu prevádzky by malo zabezpečiť aj nové Dátové centrum, ktoré má nahradiť v súčasnosti už nevyhovujúcu lokalitu na Úrade vlády SR. ,,NASES zároveň pracuje na kompletnej obnove infraštruktúry Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS), ktorá je stará jedno desaťročie a vo veľkej miere funguje bez licenčnej podpory komponentov,” vysvetlil Peter Ďurica.

Cieľom týchto zmien je naplniť víziu Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby. Tou je, aby bola stabilným, dôveryhodným a efektívnym poskytovateľom služieb a aby vedela pružne reagovať na legislatívne zmeny, nové požiadavky e-Governmentu a potreby používateľov.

Značky: