Doplnením antimalvérových funkčností a antivírusu do zálohovacieho riešenia vzniklo riešenie s maximálnou užívateľskou hodnotou a komplexnou ochranou

Na trh prichádza  Acronis True Image 2021, nová verzia produktu osobnej kybernetickej ochrany. Táto verzia integruje pokročilé funkčnosti kybernetickej bezpečnosti so zálohovaním, čím vytvára ucelené riešenie kybernetickej ochrany dostupnej pre domácich používateľov, profesionálov na voľnej nohe a malé firmy.

Začlenením funkcií kybernetickej ochrany typu zabezpečenia proti malvéru v reálnom čase, antivírusového skenovania, filtrovania webových stránok a ochrany videokonferencií poskytuje riešenie Acronis True Image kompletnú kybernetickú ochranu. Zjednotením všetkých nevyhnutných prvkov ochrany do jedného riešenia získate používateľsky prívetivý nástroj na významné zlepšenie bezpečnosti svojich dát a zariadení.

Vylepšené vlastnosti Acronis TrueImage 2021

Vylepšené vlastnosti Acronis True Image 2021

Nová verzia prichádza v dobe pokračujúcej epidémie COVID-19, ktorá ukázala medzery doterajších riešení Zabezpečenie zariadení pracovníkov na diaľku pritom nebolo nikdy dôležitejšie – hlavne v situácii, keď podľa prieskumu 47 % zo zamestnancov nemá jasné pokyny, ako pracovať bezpečne z domu.

„Popri hrozbe náhodného zmazania či hardvérového zlyhania sú domáce počítače pod rastúcimi útokmi hackerov. Útočníci pritom vedia, že domáce systémy nie sú tak chránené ako tie v kanceláriách,“ povedal Sergej Beloussov, zakladateľ a riaditeľ spoločnosti Acronis. „Zálohovanie bez kybernetickej bezpečnosti je dnes nedostačujúce, rovnako ako kybernetická bezpečnosť bez zálohovania. Acronis True Image 2021 poskytuje jednoduchý, účinný a bezpečný spôsob kybernetickej ochrany v súčasnej dobe.“

Porovnanie Acronis TrueImage 2021 s konkurenciou

Porovnanie Acronis True Image 2021 s konkurenciou

Samostatné zálohovacie riešenia sú zastaralé

So závislosťou na moderných zariadeniach typu počítač, inteligentný telefón či tablet, majú dáta čoraz vyššiu hodnotu. Hackeri vyvíjajú sofistikovanejšie techniky na ich napádanie, čo je jeden z dôvodov, prečo AV-Test registruje viac ako 350 000 malvérových hrozieb každý deň.

Antivírusová kontrola prebieha priamo v prostredí Acronis TrueiImage v prostredí Acronis TreiImagew

Antivírusová kontrola prebieha priamo v prostredí Acronis True Image

Zálohovací softvér a zálohované súbory sú častým cieľom útokov, aby sa znemožnila obnova dát a tak samotné zálohovacie riešenie už nestačí. Podobne konvenčné riešenia kybernetickej bezpečnosti neposkytujú ochranu dát a ich obnovu po úspešnom útoku. A spoliehať sa na niekoľko rôznych nespolupracujúcich riešení znamená bezpečnostné medzery, vyššie náklady a komplikovanú správu.

Vlastnosti Acronis TrueImage 2021

Vlastnosti Acronis True Image 2021

Acronis True Image 2021 túto medzeru vypĺňa, zefektívňuje, zjednodušuje a sprístupňuje ochranu a zabezpečenie. Vďaka tomu máte k dispozícii pôvodné dáta bez škodlivého kódu a dajú sa použiť na bezpečné zálohovanie. Dokážu proaktívne zastaviť malvérové útoky a rýchlo obnoviť zasiahnuté súbory. Zjednodušujú správu zabezpečenia a zálohovanie pomocou integrovaného a intuitívneho rozhrania.

Integrácia znamená špičkovú kybernetickú ochranu

V posledných niekoľkých rokoch bol Acronis True Image jediným riešením na osobné zálohovanie so zabudovanou ochranou proti ransomvéru a blokovaniu proti cryptojackingu, ktoré využívalo umelú inteligenciu a behaviorálnu heuristiku na zastavenie útokov v reálnom čase, pričom automaticky obnovovalo zasiahnuté súbory. S uvedením verzie 2021 boli tieto funkčnosti rozšírené o pokročilú antimalvérovú technológiu, ktorá je teraz tiež súčasťou cloudovej ponuky Acronis Cyber Protect Cloud. Táto nová generácia ochrany proti malvéru  bola testovaná nezávislými laboratóriami Virus Bulletin a AV-Test ako riešenia so 100 % účinnosťou a nulovými falošnými notifikáciami.

Výsledkom toho je nová verzia Acronis True Image 2021 obsahujúca:

  • Ochranu v reálnom čase s podporou umelej inteligencie zastavujúca všetok malvér vrátane zero-day útokov;
  • Antivírusové skenovanie celého systému či rizikových súborov;
  • Filtrovanie webu, ktoré automaticky blokuje používateľa Windows od nakazených stránok;
  • Ochranu videokonferenčných aplikácií ako Zoom, Cisco Webex a Microsoft Teams;
  • Kompletnú detekciu založenú na behaviorálnej analýze a signatúrnych analytických jadrách;
  • Zoznam objektov v karanténe a zoznam výnimiek umožňujúcich užívateľom automaticky izolovať potenciálne hrozby a nechať schválené programy pracovať bez prerušenia.
Súbor uložený do karantény

Súbor uložený do karantény

Viac informácií o Acronis True Image 2021 vrátane cenníka je k dispozícii tu: https://www.acronis.cz/produkt/true-image-2021/

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.