Záujem detí o obsah týkajúci sa drog, alkoholu a tabakových výrobkov na internete vzrástol oproti minulému roku z 9% na 14%.

Na druhej strane poklesla návštevnosť webových stránok týkajúcich sa hier, obsahu pre dospelých či komunikačných portálov (sociálne siete, e-maily, messengere). Vyplýva to zo správy spoločnosti Kaspersky Lab, zostavenej na základe údajov zozbieraných z ich modulu Rodičovskej kontroly (Parental Control) za posledných 12 mesiacov.

Správa vyhodnocuje anonymné štatistiky vygenerované z bezpečnostných riešení Kaspersky Lab, ktoré mali aktivovaný modul Rodičovskej kontroly (tzv. Parental Control, pre Windows a Mac) v období od mája 2016 po apríl 2017.

Výsledky predstavujú počet návštev a pokusov o návštevy na webstránky s potencionálne škodlivým obsahom v siedmych, v súčasnosti najviac populárnych kategóriách: Internetové komunikačné médiá; Alkohol, tabak, omamné látky; Počítačové hry; Softvér, audio, video; Online nakupovanie; Explicitný jazyk; Obsah pre dospelých.

V 61% prípadoch otvorili deti komunikačné webové stránky (ako napr. sociálne médiá, messangere alebo e-maily), čo je o 6% menej v porovnaní s minulým rokom (67%). Rovnako poklesla aj návštevnosť stránok zameraných na hry z 11% na 9%. To však neznamená, že by sa deti hrali menej počítačových hier, ale to, že si skôr vyberajú len niektoré stránky, pri ktorých strávia väčšinu svojho času.

Webové stránky s obsahom pre dospelých lákali pozornosť detí tiež o niečo menej ako v predchádzajúcom období – 1,2%  namiesto 1,5%.

Na druhej strane však vzrástol záujem o webové stránky obsahujúce informácie o drogách, alkohole a tabakových výrobkoch – počet zaznamenaných návštev predstavuje aktuálne 14%, hoci v predchádzajúcom sledovanom období to bolo len 9%. Záujem o stránky so softvérom, audiom a videom sa tiež zvýšil z 3 na 6 percent.

Z prieskumu je možné vidieť, že deti častejšie siahajú po mobilných zariadeniach než počítačoch. Tie používajú skôr na navštevovanie stránok, ktoré nemajú ekvivalentnú mobilnú aplikáciu alebo sa dajú ľahšie zobraziť na väčších obrazovkách.

Správa tiež poukazuje na geografické rozdiely v správaní sa detí na internete. Sociálne siete a chatovanie patrí k najobľúbenejším online aktivitám detí v arabskom svete (89% detekcií). Paradoxne, deti zo Severnej Ameriky používajú počítače pre tento účel najmenej – len 28% prípadov.

Stránky o drogách, alkohole a tabaku patria k najviac populárnym v Severnej Amerike (32%), Oceánii (30%) a západnej Európe (26%), zatiaľ čo deti z arabského sveta zlákal obsah z týchto stránok len v 3% prípadov.

Podobný vývoj možno sledovať aj v kategórii počítačových hier –  záujem o hry bol zaznamenaný najčastejšie v Severnej Amerike (20%), Oceánii (20%), západnej Európe (18%) a najmenej opäť v arabskom svete (2%).

Zaujímavé je, že Ďaleký Východ vyniká v kategórii online nakupovania, ktoré tam predstavuje až 13% detekcií, zatiaľ čo globálny priemer je len 5%. Deti z Ďalekého Východu tiež navštevujú webové stránky týkajúce sa softvéru a obsahu pre dospelých viac ako ich náprotivky v iných regiónoch.

Rodičovská kontrola (Parental Control) je modul (funkcia) zahrnutá priamo v riešeniach Kaspersky Total Security a Kaspersky Internet Security, ktorá pomáha dospelým chrániť svoje deti pred hrozbami a blokuje stránky alebo aplikácie s nevhodným obsahom. Kaspersky Lab tiež ponúka riešenie Safe Kids, ktoré umožňuje rodičom monitorovať čo robia ich deti, čo si pozerajú alebo vyhľadávajú online na všetkých zariadeniach (vrátane mobilných zariadení) a získavajú užitočné rady ako pomôcť deťom správať sa bezpečne v online prostredí.